Snežana Prokić i Branko Isaković Šta je ženama potrebno od muškaraca, a šta muškarcima od žena

Snežana Prokić i Branko Isaković
Šta je ženama potrebno od muškaraca, a šta muškarcima od žena

Branko: U različitim fazama odnosa pojavljuju se različiti konflikti i razmimoilaženja. U početnoj fazi odnosa mi imamo neke druge, posebne probleme, a imamo sasvim neke druge u kasnijim fazama odnosa. U početku problemi su o tome kako se predstavljamo, i kako se upoznajemo. Žene prave tu grešku što muškarcima daju ono što bi one htele da muškarac da njima. Ono što je njima važno, one to pružaju muškarcima, a muškarcima treba nešto drugo. Znači, muškarcima tu ne treba pažnja, već muškarac u početnim fazama odnosa treba da pušta ženu da priča o sebi, jer žena voli da bude ta koja otkriva sebe muškarcu. Kasnije se dešava jedna druga stvar. Muškarac kada osvoji ženu, misli da ju je upoznao, i počinje da se povlači. Kada prestane upoznavanje, muškarac se hvata za daljinski. Kada prestane upoznavanje, prestaje i erotičnost na jedan određeni način. Tako da se mnogi brakovi kasnije tu završavaju jer je prestalo ono svakodnevno upoznavanje, otkrivanje duše, jedno drugome.

Jedan od najčešćih konflikata, čini mi se je taj što žene danas imaju sve veće emotivne zahteve. Nije dovoljno da muškarac kao ranije donese samo novac u kuću, već žena traži da on bude stvarno prisutan. Kada je tu, da primeti njeno raspoloženje, da razgovara sa njom o njenim problemima, da ne gura probleme pod tepih, da bude i emotivno dostupan, da bude podrška, da se uključi u vaspitavanje dece. Jednom rečju – da zaista bude prisutan. Mi na radionicama učimo ljude, kroz neke tehnike – kako da budu prisutni u sopstvenom telu. To je jedan od osnovnih problema kod ljudskog roda danas, nedostatak prisutnosti – jer smo uglavnom u svojim glavama, u svojim mislima, u svojim problemima. Mi usput učimo ljude ovde i jednu pomoćnu tehniku, a koja je suštinski osnovna – kako da izađu iz svoje glave, kako da uđu u svoje telo, kako da budu prisutni.

ljubav 5

Muškarci često čine jednu grešku – žena ima problem, oni odmah nude rešenje. Ne, ženi ne treba rešenje, isto kao što ni muškarcima ne treba rešenje, nama svima treba samo podrška i saosećanje onog drugog. Da onaj drugi bude prisutan i mirno sasluša o čemu mu govorimo. Nama nisu potrebna rešenja. Rešenja će sama doći kasnije iz polja mira i saosećanja.

Kako uspostaviti taj ljubavni detoks o kojim govorite na radionicama?

Snežana: Tokom svih naših radionica, učimo ljude kako da međusobno razgovaraju, kako da međusobno komuniciraju. Da je neverbalna komunikacija, takođe, komunikacija, tj. što žene misle da to što su prećutale i nisu rekle, da u stvari nisu poslale poruku nepoverenja, nepoštovanja, u najgorem slučaju, prezira prema ljubavnom partneru preko puta, zato što nije ispunio njihova očekivanja. Govorimo o očekivanjima, i šta ta očekivanja čine od onog drugog. Kako očekivanje pretvoriti u verbalnu komunikaciju i izreći? I kako neka naša ključna uverenja i neka naša ključna ponašanja, koja smo stekli još u detinjstvu, gledajući roditelje, ili njihov način ponašanja i vaspitanja i davanja ljubavi prema nama, kako da nam ne bude prepreka da ostvarimo blizak ljubavni odnos sa partnerom preko puta? I kako da to što je u našim mislima kao ideja, koja je često samo tvorevina našeg uma, iznova i iznova preispitujemo? Ono gde je najveći problem, to su naše ideje kako bi neki ljubavni odnos trebalo da izgleda, kako bi taj ljubavni partner trebalo da se ponaša prema nama i kako bi svaki problem i svaka priča trebalo da se razrešava.

Antistres misao