Ljubav i Poredak MUŠKARAC I ŽENA

Ljubav i Poredak
MUŠKARAC I ŽENA

Odlomak iz knjige Berta Helingera, osnivača metode Poredak ljubavi – Pomoć duši u svakodnevnom životu, koja se sada može naći i u našim knjižarama

Želeo bih nešto reći o Ljubavi i Poretku. Šta je veće i važnije, ljubav ili poredak? Šta dolazi prvo? Mnogi misle da ukoliko dovoljno vole, sve biva u redu. Mnogi roditelji misle da ukoliko vole svoju decu dovoljno, ova će se razviti upravo onako kako bi roditelji voleli. Većina roditelja koji ovako razmišljaju bivaju iznevereni. Očigledno da sama ljubav nije dovoljna.

Ljubav se mora podvrgnuti izvesnom Poretku, redosledu stvari. A taj poredak je već određen. To se takođe događa i u prirodi – jedno drvo se razvija prema određenom unutrašnjem poretku. Koji ne može da se promeni. Drvo može da raste isključivo prema tom poretku. Isto se događa i sa ljubavlju i ljudskim odnosima: one se mogu razviti samo unutar jednog poretka i on je već predodređen.

Ako znamo nešto o ovom Poretku Ljubavi, onda naša ljubav i određeni odnos imaju veliku šansu da se razviju. Poredak je da ono što je različito ima istu vrednost. Čovek i žena su različiti ali su ravnopravni. Kada se ovo prepozna unutar para, ljubav ima veće šanse.

Drugi zakon Poretka je da primanje i davanje moraju biti izjednačeni. Kada jedan od partnera pruža više od drugog, odnos postaje poremećen. Odnosu je potrebna ravnoteža. U odnosu na ovu ravnotežu postoji još nešto čemu je potrebno posvetiti pažnju. Jutros sam pričao o tome kako potreba za ravnotežom ide ukorak sa ljubavlju i kako na taj način raste razmena.

Ova potreba za izjednačenjem postoji takođe i u negativnom obliku. Kada jedan od partnera uradi nešto drugom partneru, ovaj ima potrebe da mu uzvrati. Oseća se povređen u svom ponosu i iz tog razloga smatra da ima pravo da povredi drugoga i njegov ponos. Ova je potreba neodoljiva.

Mnogi koji su osetili nepravdu osećaju da imaju pravo da drugome vrate milo za drago. Osećanju nepravde se nadovezuje još jedno osećanje: „Sada imam posebna prava, zbog nepravde koja mi je naneta.” Onda se drugome nanese više zla i nepravde nego što je nama naneto. Zatim će žrtva ove nepravde osetiti sa punim pravom da treba da vrati svom partneru malo više zla od onog koje mu je naneto i tako će ovaj odnos da raste i sa njim i povrede koje su članovi jedan drugome naneli i umesto sreće i zadovoljstva, ovaj će odnos biti prepun nezadovoljstva.
Moguće je prepoznati kvalitet jednog odnosa ukoliko posmatramo razmenu dobrog i zlog. Razmenjuje li se više jedno ili drugo? I kakvo bi bilo rešenje? Postoji li zapravo neko rešenje? Može li se preći sa razmene zla ponova na razmenu dobra? I kako to učiniti?

Postoji tajna sprega – treba se „svetiti” s Ljubavlju. Što će reći: „Vratite drugome milo za drago ali malo manje od onoga što je drugi vama učinio“. Tako se završava sprega razmene zla i oboje ponovno mogu početi od dobra. Ovaj aspekt je itekako važan u Poretku Ljubavi. Kada ga je čovek svestan moguće je izvesti odnos iz ćorsokaka i postaviti ga na pravi put, na zdravu osnovu.
Ovo je prava skromnost. U dodiru sa velikim, mi smo skromni.
Pročitajte povezujući članak: Ivana Marković – KAKO DA POMOGNEMO NAŠOJ DUŠI

Antistres misao