izvor svoje snage

Vladica Đorđević
Ti si izvor svoje snage

naslovnaKroz knjigu i svoju životnu priču, Vladica poklanja i konkretne alate koji čitaocima mogu da budu putokaz u određenim situacijama sa kojima se teško nose.

Knjiga kao što je vaša može da bude veliki doprinos ljudima na celoj planeti. Koja je to najvažnija karika koja će im pružiti mogućnost da biraju za sebe bolji život?

– To je, pre svega, svesnost o tome da u svakoj situaciji imamo izbor. Svaki izbor nam daje svesnost o sledećem izboru i ako nam se taj izbor ne dopada, ponovo možemo da biramo. To je suština – da ne dozvolimo da drugi ljudi, tj. spoljašnji svet, kreira našu stvarnost.
Ljudi će kroz knjigu dobiti inspiraciju, alate i svesnost o tome da bez obzira kakva je njihova situacija danas, mogu da se pokrenu i promene ono što nije dobro za njih, samo je važno da počnu – i onda mogu doći čak do zvezda. Mi smo izvor svoje snage, ne neko drugi. Naši izbori su naša snaga. Samo treba da se otvorimo kako bismo toga postali svesni. Onda možemo da kreiramo život kakav zaista želimo, život za kojim žudimo, baš kako i stoji u podnaslovu moje knjige. Izbor je moćniji od svega, čak i od svih alata i tehnika.
Knjiga je i veliki dar svim ljudima kako bi počeli da posmatraju život na sasvim drugačiji način i iz drugačije perspektive. Možda će jednom i oni sami biti voljni da podele sa svetom taj dar, koji smo svi mi, kao što ja to radim danas. Svi mi smo dar ovom svetu, samo to treba da shvatimo i prihvatimo.

U knjizi se dosta govori o prosuđivanju koje dobijamo od drugih ljudi, kao i obrnuto, koliko mi prosuđujemo postupke drugih. Šta da radimo ako nam se ne dopadaju postupci drugih ljudi? Iz kojih pozicija možemo da ih posmatramo?

Vladica Djordjevic 2– Ako nam se postupci ili nečiji izbori ne sviđaju, ne treba ništa da radimo! Zašto moramo uvek nešto da radimo!? Što ako možemo da budemo u dopuštanju, bez prosuđivanja o tome šta drugi biraju i da poštujemo njihov izbor. Ako neko traži  našu tačku gledišta o tome, tj. mišljenje – možemo da ga damo. Ali ako nas ništa ne pita, ne moramo da komentarišemo njegov izbor. Zašto bismo to radili? Tuđa prosuđivanja samo blokiraju naše živote i oduzimaju im snagu.

Koje prosuđivanje je vama bilo najteže u životu?

– Uvek sam mislila da nikada nisam dovoljno dobra i da su drugi bolji od mene, da znaju više od mene. To sam uspela da okrenem.

Šta vam je najviše pomoglo u tome da to promenite?

– Otišla sam u svet! Nakon ubistva mog sina, kada su svi očekivali da ću zaustaviti svoj život, uzela sam sav novac koji sam uštedela i uložila ga u putovanja i radionice. Najviše sam bila na radionicama Access Consciousness-a, joge i različitih retreata (osamljivanja), gde sam mogla da dozvolim svakoj suzi da izađe, svakom bolu i ljutnji da se podigne i tako otpuštala stres iz tela i iscelila sebe i svoj život. Kroz taj put, shvatila sam koliko je život važan i da možemo da biramo drugačije. Verujem da sam sve vreme imala podršku mog sina, bez obzira što on više nije bio u ovoj realnosti, ali je bio moj veliki doprinos i želeo je da nastavim da živim.

Pages: 1 2 3