jačanje emocija

Lea Imširagić
Jednostavne tehnike za jačanje emocija rečima

Reči koje koristimo, bilo u mislima ili dok ih izgovaramo, povezane su sa određenim emocijama. Svaki naš meridijan je povezan sa određenim organom i grupom mišića, a određene reči mogu da ih oslabe… Evo i konkretnih primera.