Važan je prvi utisak Šta može da otkrije rukovanje

Važan je prvi utisak
Šta može da otkrije rukovanje

Rukovanje otkriva vaš karakter, vaše namere u odnosu sa osobom sa kojom se rukujete, kao i stepen zainteresovanosti za upoznavanjem sa istom

Rukovanje se razvilo kao gest namenjen pozdravljanju ili overavanju pogodbe, stoga je potrebno da uvek bude toplo, prijateljsko ili pozitivno.

Dominantno rukovanje

Dominacija se prenosi tako što vašu ruku okrećete tako da vam dlan prilikom rukovanja bude okrenut naniže.
Vaš dlan ne mora da bude okrenut direktno naniže, ali to je svejedno gornja ruka i saopštava da želite da imate sve konce u svojim rukama.

Potčinjeno rukovanje

Pružanjem ruke tako da vam je dlan okrenut naviše, simbolično prepuštate drugoj osobi gornju ruku i time joj prepuštate i kontrolu.
Ovaj stil rukovanja je jako koristan ukoliko nudite izvinjenje, te druga osoba veruje da gospodari situacijom i verovatnije je da će prihvatiti izvinjenje.
Neke žene su sklone da se “mlako” rukuju sa muškarcem, kako bi nagovestile potčinjenost.
U poslovnom kontekstu, ovakav pristup može da bude katastrofalan za ženu, jer će muškarci da preusmere pažnju na njene ženske kvalitete i neće je shvatati ozbiljno.
Žene koje su otvorene prema novim idejama imaju čvrst stisak ruke.
Prema tome, čvršći stisak ruke prilikom rukovanja predstavlja sjajan poslovni potez za ženu, naročito kad se rukuje s muškarcima.

rukovanje-2

Oba dlana u vertikalnom položaju – osećaj jednakosti i uzajemnog poštovanja

Antistres misao