Lica intelektualaca

Mia Medaković-Topalović
Lica intelektualaca Balkanaca 21. veka

Putovala sam, istraživala područja, radila i fotografisala. Otkrivajući sebe, otkrivajući njih.
Junake do kojih sam dolazila nisam poznavala, nisam poznavala ni prostor u kojem sam ih fotografisala, a povrh svega, trebalo je i njih i mene postaviti u ogledalo. Ništa teže nisam mogla da smislim. U takvim trenucima morate biti psiholog, novinar, istoričar i fotograf.

Nihad

Kako je započela tvoja ljubav sa fotografijom?
Ljubav se desila davne 1996. godine, dok sam još vodila emisiju „Scena“ na radiju, dok sam predstavljala slušaocima najbolje fotografe sveta: Ansela Adamsa, Roberta Mepltorpa, dok sam sarađivala sa fotografima i sa njima se družila. Ljubav ne bira ni mesto, ni vreme, ona se desi. Fotografija, kao zaustavljeni trenutak u vremenu, privlačila je moju pažnju, ali primat je uzela pre dve godine, kada sam pokrenula e-magazin Refresh Your Life i kada sam svakodnevno gledala, birala fotografije. I misao se probudila. Tačnije, samo se probudilo ono što je spavalo u meni. Pitanje je trenutka. Rekoh sebi – hoću da učim i radim. Hoću novu strast u radu i saznanju. Učila sam od Aleksandre Popović, Gorana Zlatkovića, Saše Preradovića, Branimira Jukića. Učim i dalje, što je najlepše.

Gde izložba putuje nakon Beograda?
Nakon Beograda, izložba putuje po Zapadnom Balkanu: Sarajevo, Ljubljana, Zagreb, Subotica, Ohrid, Tivat. Želim da kroz fotografiju vratim junake na tlo sa kojeg su potekli, ali sve zajedno kao ogromnu snagu koju nose u sebi.

Razgovarala: Jasmina Stefanović
Foto: Mia Medaković-Topalović, privatna arhiva

Pages: 1 2 3