Lica intelektualaca

Mia Medaković-Topalović
Lica intelektualaca Balkanaca 21. veka

Oni su nova snaga Balkana. Važan im je svaki aspekt života. Uzori su svojim porodicama i regiji. Inspiracija su i motivacija novim generacijama… Oni su Varvarogeniji.

Inspiraciju za ovaj neobičan naziv Mia Medaković-Topalović, autorka izložbe fotografija „Varvarogenius – Lica intelektualaca Balkana(ca)” pronašla je u terminu “Barbarogenije” Ljubomira Micića, pesnika, književnog kritičara, glumca i jednog od osnivača avangardnog pokreta zenitizam i osnivač časopisa Zenit.

Viđeni kroz objektiv urednice e-magazina Refresh Your Life, zabeleženi u vremenu, stvarani kroz inspiraciju, izabrani savremeni Varvarogeniji su predstavljeni kroz 23 portreta i 23 fotografija koje prikazuju rad u ogledalu i suočavanje Varvarogeniusa sa prošlošću i sadašnjošću.

Ovo je Miina prva samostalna izložba, koja će biti postavljena do srede, 18. oktobra u Galeriji Pro3or a zatim se seli u foaje hotela Radisson Blu Old Mill, u kojem će biti do 31. oktobra 2017. godine. Kustos izložbe je fotograf Goran Zlatković, koji je bio velika podrška autorke u ovoj nadasve zanimljivoj postavci.

web3

Koju poruku prenose tvoji junaci sa fotografija?
Kroz objektiv, želela sam da predstavim intelektualca, muškarca, Balkanca u 21. veku. Ko je nova snaga Balkana? Ko je intelektualac u veku u kojem živimo, koji svoju regiju pokreće u kulturološkom, sociološkom, duhovnom smislu? Ko je taj Novi Čovek, koji se razlikuje od svog pretka? Ko je čovek kojeg možemo da izmestimo sa Balkana i da ga smestimo u London, Rim, New York, Tokio, koji bi postigao isti uspeh i bio priznat kao što je to tlo sa kojeg je potekao, na kojem su mu koreni?

Edin (2)To je novi čovek, koji je uložio u svoje obrazovanje, duhovno i kulturno uzdizanje. To je čovek kojem je bitan svaki aspekt života, jer kakav je u detalju, takav je u celini. To je čovek koji govori nekoliko stranih jezika, koji se jasno izražava u misli i delu, koji pokreće region. On je inspiracija i motivacija novim generacijama. On je uzor svoje porodice i regije. Čovek Balkana je snažan fizički i duhovno. Novi intelektualac na Balkanu se umnogome razlikuje od svojih predaka, mada ih neizmerno poštuje. Izašao je iz matrica i živi život čoveka sveta. Napuštanjem starih matrica svojih predaka sa jasno izraženim stavom da je budućnost već počela. Poruka mojih junaka je jasna, savremeni čovek koji stvara i kreira, svestan je svojih potencijala.

Moji junaci odlučili su da pogledaju u objektiv i da svojim karakterom kažu ko su. Neki od njih me gledaju pravo u oči, drugi su skrenuli pogled, treći su već tada komunicirali sa gledaocem. Prepušteni da budu spontani u prikazivanju onoga što oni zaista jesu, dobili smo iskrenu priču novog čoveka na Balkanu, čoveka 21. veka Varvarogenija.

Junaci na mojim fotografijama svedoče…

Junaci na mojim fotografijama svedoče o vremenu u kojem živimo. Svedoče svojim karakterom, energijom koja se oseti. Svedoče da su otvoreni, profesionalni, brzi, spremni da odgovore izazovu, da prepoznaju ideju i da se suoče sa sobom. Svedoče da su sposobni da stanu iza ideje. Svedoče da njhove borbe i ideje nisu uzaludne. Svedoče da su, kako bi rekao Ljubomir Micić – „samo sam nov zemaljski čovek starog nevremena“.

Pages: 1 2 3