Jelena Vujačić Regresoterapija kao put ka postizanju mira

Jelena Vujačić
Regresoterapija kao put ka postizanju mira

Radoznalost ljudi da saznaju događaje iz prethodnih života, čak i ako nisu sasvim ubeđeni u njihovo postojanje, potpuno je razumljiva. Razotkrivanje prošlosti nam pomaže da je shvatimo, ali i da umanjimo njen uticaj na naš sadašnji život. O tome kako regresoterapija može da nam pomogne da postignemo mir i razrešimo neke konflikte u životu, razgovarala sam sa Jelenom Vujačić, psihologom i regresoterapeutom.

– Osnovna karakteristika regresoterapije je da se radi na nivou podsvesnih sadržaja i da se tokom terapije ide u prošlost, bližu ili dalju, da bi se otkrili i iscelili prvi i pravi uzroci nekog nastalog problema, negativnog obrasca, emocije, fizičke boli ili sl. Još je preciznije reći da se ne ide u prošlost, nego u događaje iz prošlosti koji žive i nastanjuju našu sadašnjost, a tu ne pripadaju i ometaju naše slobodno, zdravo i radosno funkcionisanje. Koliko god mi mislili da smo svesni i racionalni, naučno dokazana činjenica je da mi preko 95% funkcionišemo na nivou naših podsvesnih programa i sadržaja, oni određuju naše misli, emocionalna reagovanja, naša unutrašnja stanja, pa čak i okolnosti koje nam se zbivaju u životu. One su kao software naše realnosti koju živimo, a taj set programa koji je određuje su upravo naši podsvesni sadržaji. I zato je izuzetno važno na njima raditi.

Na koji način to regresija pomaže u postizanju mira i rasterećenju od nekih trauma i događaja koji nas blokiraju u životu?

Glavni cilj regresoterapije jeste upravo postizanje mira i oslobađanje našeg fizičkog i emocionalnog bića od svih neprijatnosti, boli i ograničenja, od trauma i prošlih neprijatnih zbivanja koja još uvek imaju negativan uticaj na naše misli, osećanja, naše funkcionisanje i život uopšte.

Osnovni način kako regresoterapija pomaže jeste da se kroz tehniku terapije odlazi u događaj iz prošlosti, u okolnosti u kojima su nastala naša negativna, traumatična iskustva i potom se ona čiste sa nivoa podsvesnog, tako što se isceljuje i harmonizuje sav negativan emocionalni naboj. Tada taj događaj na nivou našeg nesvesnog nema više nikakav negativan uticaj na nas i tada možemo da nastavimo da funkcionišemo rasterećeno, mirno i zadovoljno, ukoliko ne postoje još neke druge teme koje treba obraditi i emotivno isceliti.

slika 1

Gde se regresoterapija pokazuje kao najefikasnija kada su neke svakodnevne stresne situacije u pitanju?

Regresoterapija je veoma efikasna ili čak i jedna od najefikasnijih metoda u radu na sebi, zato što se radi direktno i na pravom uzroku nekog problema. Mogućnosti regresoterapije su gotovo neograničene i kada se problem u potpunosti isceli, on je trajno rešen.

Možemo da kažemo da će se najefikasnijom pokazati u situacijama kada je osoba u stanju intenzivne fizičke ili emotivne patnje. Bilo da se radi o negativnim emocijama kojih dugo ne uspevamo da se oslobodimo, o različitim negativnim obrascima koje želimo da iscelimo, o spoljašnjim okolnostima koje nam se događaju, a ne želimo da budu tu, o fizičkim tegobama i bolestima, o odnosima sa drugima ili sobom, sve to regresoterapija može veoma uspešno da tretira.

Antistres misao