MEZOTERAPIJA

“Hands on” edukacija:
MEZOTERAPIJA LICA I TELA

Mesto: Estetski centar Estera
Datum: 18. i 19. jun 2016. u 11h

Kurs je predviđen za doktore medicine i stomatologije koji žele da ovladaju osnovnim tehnikama i protokolima u primeni ove estetske procedure. Za sve one koji žele da prošire svoje mogućnosti za dalji rad i karijeru, ova obuka je idealna prilika da ojačaju svoje kompetencije iz oblasti antiejdža.

Kako izgleda plan i program obuke?
• Upoznavanje polaznika sa savremenim konceptom primene mezoterapije
• Definisanje indikacija, kontraindikacija i eventualnih neželjenih efekata
• Individualni pristup pacijentu uz mere opreza
• Samostalan praktičan rad i primena mezoterapijskih koktela
• Diskusija, konsultacije, studije slučaja

Koje tehnike mezoterapije se uče?
• Nappage
• Retrogradna i anterogradna linearna
• Tunel
• Sendvič
• Mreža
• “Fish Bone”
• Kombinovane tehnike

Za sve prijave do 10. 6. 2016. – 10% popusta na trening.
Informacije na 066/ 378 372, a prijave na: info@estera.rs
Više na: http://www.estera.rs/edukacije/kalendar-edukacija-mezoterapija/