Jelena Vujačić Regresoterapija kao put ka postizanju mira

Jelena Vujačić
Regresoterapija kao put ka postizanju mira

Koja je najfascinantija stvar koju ste vi otkrili u regresiji?

Moje prve fascinacije vezane za rad na podsvesnim nivoima tiču se oduševljenja vezanog za mogućnost ulaska u veoma duboke sadržaje naše psihe, kojih nismo uobičajeno svesni i to na veoma lagan i dostupan način, a potom i veličina promene koju takvi radovi donose u naš život, kako na unutrašnjem nivou, tako i na nivou spoljašnjih zbivanja i okolnosti koje živimo. Zaista primetite kako u nekom segmentu unutrašnje i spoljašnje realnosti stvari počinju fundamentalno da se menjaju. To mi je kroz lično iskustvo definitivno potvrdilo činjenicu da je čitava naša spoljašnja, kao i  unutrašnja realnost, potpuno određena sadržajima koje mi nosimo na nivou našeg podsvesnog, a naša beskonačno moćna psiha nam iznova i iznova donosi okonosti koje nam pružaju mogućnost da iscelimo neki traumatičan događaj iz prošlosti. Taj proces postupnog isceljenja i osvešćivanja može da traje stotinama i hiljadama godina, kroz mnoge naše inkarnacije, a tokom regresoterapije se taj proces sažme na jedan ili nekoliko terapijskih susreta.

Slika 2

Dodatna stvar koja je fascinantna u ovim terapijskim iskustvima se uglavnom tiču sadržaja koje sam viđala i spoznavala u samim procesima. Na primer, u nekim ličnim procesima sam išla veoma daleko, do nekih života u kojima sam sebe čak videla kao biljku, životinju ili čak i kamen, što potvrđuje duhovna učenja i postulate određenih tradicija istoka, da se svest razvija od najnižeg nivoa svesti minerala, preko biljnog, životinjskog sveta, da bi na kraju došla do nivoa čoveka.

Vredi ponoviti da je, bez obzira na fascinantnost sadržaja koji se javljaju tokom procesa, zaista manje važno da li će se ti sadržaji tumačiti kao zaista lični prethodni životi ili kolektivno sećanje čovečanstva. Činjenica je da se određeni sadržaji, po pravilu pojavljuju tokom sesija, oni se terapijski obrađuju, što za konačni cilj ima boljitak, isceljenje i postizanje harmoničnog, zdravog i srećnog života. To je jedino što je istinski važno.

Da li ste ikada poželeli da se iz neke situacije iz prošlosti ne vratite?  

Da, jesam, ali to nije toliko bilo iz prošlosti u smislu inkarnacija, već se desilo tokom  procesa u kojem sam došla na nivou svesti do duhovnih dimenzija postojanja, za koje se kaže da predstavljaju naš pravi dom ili raj, kako god da ga nazovemo. Tamo sam osetila toliku količinu svetlosti, lepote i veličanstvenosti, koja na našoj trenutnoj ravni postojanja ne postoji ni u približnom smislu. Veoma je lako poželeti da ostanemo u toj lepoti, ljubavi i divoti, ali sa druge strane, treba svi da budemo svesni da smo došli u ovaj život i u okolnosti koje živimo zarad sticanja određenih iskustava i evolucije svesti, duhovnog razvoja. Plan i nameru sa kojima dolazimo u ovaj život, takođe veoma lako osvešćujemo tokom procesa regresoterapije.

U čemu se psihologija i regresija najviše dopunjuju a u čemu najviše odudaraju jedna od druge?

Poslednje decenije karakteriše intenzivno spajanje nauke i duhovnosti. Kod nas zvanična psihološka nauka još uvek nije velikodušno otvorila vrata ovim otkrićima, ali vremenom hoće, jer je to neizbežan proces razvoja nauke u svetlu novih saznanja. Takođe me veoma raduje što na edukacijama iz regresoterapije ima sve više psihologa, tako da će i oni biti značajan deo ove promene.

Moglo bi se reći da se psihologija i regresija najviše dopunjuju kada se govori o podsvesnim delovima naše psihe, mada se u ranim godinama razvoja psihologije kao nauke, mnogo više pažnje obraćalo na podsvesno kod čoveka, nego što je to danas slučaj. Ko god da se bavi psihoterapijskim radom, pre ili kasnije dolazi do uvida da se određeni obrasci ponašanja i reagovanja ne mogu isceliti u potpunosti, ukoliko se rešenje ne potraži na dubljim nivoima ljudske psihe. Prema tome, važnost rada na podsvesnim strukturama naše ličnosti je neopisivo važna za svakoga ko želi da poboljša kvalitet svog života.

Tekst: Jasmina Stefanović
Foto: Marina Manga, Pixabay
Antistres misao