Savršenstvo je u nesavršenosti
SREĆOM, NI JA NISAM NAJBOLJA

4. Dok sanjamo i nečemu težimo, živimo. Ne fizički, jer postoji i mentalni, duhovni i emotivni kraj, strašniji od onog koji se ispoljava kroz umiranje organizma. Ako pomislite da ste u nečemu savršeni, nameće se pitanje: šta dalje? A kada se penjete ka vrhu, posebno ako trčite ka njemu i preskačete stepenike, može vam se desiti da još brže i – padnete. A ako mislite da ste bili najbolji i savršeni, tada će pad boleti znatno više.

5. Uslovno rečeno, savršeno je ono što je naše, što smo postigli sami, s ljubavlju, puni emocija. Naša deca su savršena, recimo, ne bukvalno, ali u našim dušama jesu. Može nam se učiniti da je nešto što nije naše savršeno. Ali, kako to znate? Da li je i tom nekom baš to savršeno? Naš voljeni Novak osvoji veliki broj turnira, po rezultatima je već dugo najbolji na svetu, ali savršenim naziva trenutke provedene sa sinom. Mislite o tome. Savršeno je i ono što nas ispunjava srećom i zadovoljstvom, sa svim dobrim i lošim stranama. Kada se sećamo nekog događaja, više se smejemo nepravilnostima i gafovima nego savršenim koracima.

uziva
Savršeno je samo ono što nas ispunjava srećom

6. Savršeno i najbolje je ono što vi mislite, a ne neko drugi. Da, postoje u nekim oblastima neka pravila i kriterijumi, ali lepota je u odstupanjima od njih. Šta je savršen posao? Onaj kada puno zarađujete ili u njemu uživate, ili je neophodno da bude i jedno i drugo? Kada, na žalost, nemate vremena za porodicu ili, na sreću, nemate vremena ni za šta drugo? Svako od nas ima svoje potrebe. Razmislite koje su vaše. Ne one koje su vam nametnuli roditelji, tradicija, prijatelji, mediji, nego one koje vas čine zadovoljnim.

7. Dakle, savršenstvo i najbolje ne postoji. Iako rado koristimo te reči, sve dok ih ne shvatamo i bukvalno, i dok nam ne predstavljaju opterećenje i grč da nešto moramo, kao i nezadovoljstvo što to nešto ne postižemo, dobro je. Savršeno u svom posebnom i jedinstvenom koloritu i nesavršenosti.

Tekst: Željka Zebić

Pages: 1 2