Ne osuđujte

Ne osuđujte ni sebe ni druge
I BIĆETE SREĆNIJI

Setite se trenutka kada ste zaista osetili sreću. Šta je bio razlog? Da li ste bili ispunjeni osećajem radosti zbog nečega što ste uradili? Ili možda zbog toga kako ste izgledali? I ono najvažnije – koliko je osećaj trajao?
Naučna istraživanja pokazuju da su potrebni mentalno zdravlje, viša svest i rad na sebi kako bi se moglo pristupiti dugotrajnijoj sreći

Psihologija sreće
U psihologiji postoji teorija koja se zove “teorija ličnog opredeljenja”, koja pokazuje da je mentalno zdravlje najvažnije da bi se “iskusila” dugotrajnija sreća. Ono u osnovi potiče iz ravnoteže između autonomije (sloboda mišljenja/način ponašanja/lični ciljevi), sposobnosti (poznavanje neke veštine) i povezanosti (osećaj da negde pripadaš/odnosi sa drugim ljudima).

Zajednička zamka
Osnovna greška u međuljudskim odnosima je osuđivanje drugih, jer je to ono što uništava balans između autonomije i povezanosti.
Kada osuđujete tuđe postupke, vi u stvari pokušavate da preuzmete kontrolu nad situacijama koje ne mogu biti pod kontolom. Na ovaj način slabite svoju autonomiju i izazivate osobe sa kojima se ne slažete da postanu defanzivne. Na primer, ako osoba ne ispuni vaše očekivanje da se sa vama sretne, vi je nazivate lenjom. Osuđivanje izaziva slabljenje vaše snage, kvari odnose sa okolinom, a samim tim umanjuje i vašu sreću.
Istraživanja pokazuju da kada ste svesni i sabrani, možete lakše da shvatite da je svako na svom ličnom putu zadovoljstva. To znači da iako druga osoba ne može da odgovori na vaša očekivanja, ne treba na to gledati kao na nešto loše, već onako kako jednostavno JESTE. Nemojte ljude posmatrati kao “prave” ili “pogrešne”, već kao različite.

Pages: 1 2