Naslovna / Otvoreni um / Bez granica / Lunarni anđeli i srebrni zrak
Kako mogu da vam pomognu?
Lunarni anđeli i srebrni zrak Kako mogu da vam pomognu?

Lunarni anđeli i srebrni zrak
Kako mogu da vam pomognu?

Sunce i mesec su naši nebeski prijatelji koji imaju snažan upliv na naše živote. Sunce predstavlja muški aspekt, nosilac je zlatnog zraka i izvor je života i svetlosti.

Mesec je nosilac srebrnog zraka i predstavlja ženski aspekt u kreaciji.

Mi, ljudi, nosimo u sebi i muški i ženski aspekt i svako od nas ima svoju specificnu kombinaciju i isprepletenost energija oba aspekta koje nas čine jedinstven i neponovljivim na našoj planeti.

Lunarni anđeli su satkani od srebrne mesečeve svetlosti, uvek su prisutni, a najaktivniji su u vreme punog meseca. Oni nam svojim prisustvom i delovanjem pomažu da probudimo intuiciju i spoznamo veličanstvenost i beskonačnost naše duše. Zahvaljujući njima otvaramo sebe novim prostorima postojanja, polako razumevamo  smernice i simbole koji predstavljaju znakove na našem putu. Bude u nama koncepte i programe koje imamo u podsvesti, pomažući nam da ih osvestimo, prihvatimo i promenimo.

Priroda njihove energije  je magnetna i radeći sa njima postajemo magneti za privlačenje svega što želimo ali i onoga što ne želimo… a to je način da spoznamo naše senke. Tako ih osvetljavamo, rastemo i duhovno sazrevamo.

Energija mesečevih mena snažno utiče na plimu i oseku mora i okeana i pod okriljem je lunarnih anđela. Tečnosti u našem telu su povezane sa lunarnim i solarnim energijama i ova grupa anđela, ako ih pozovemo i zamolimo, mogu biti naši iscelitelji. Telesni sistem za eliminaciju tečnosti je esencijalan za otpuštanje emocija, misli i stavova koji više ne doprinose našem razvoju. Taj sistem je najbitniji za održavanje balansa suprotnosti toplog i hladnog, dobrog i lošeg, muškog i ženskog , jina i janga.

Kako raditi sa lunarnim anđelima?
Izađite napolje u vreme mesečeve svetlosti, pozovite ih i zamolite da vas okruže zracima svoje srebrne svetlosti. Primite tu svetlost u auru i u svaku ćeliju vašeg tela, sve molekule i atome. Zamolite je vašom dubokom namerom da isceli u vama sve teške i potisnute emocije i nezdrave odnose sa ljudima u okolini. Rad sa njom pomaže oslobađanje od starih emotivnih kriza i događaja koji su doveli do odstupanja od ravnoteže.

Lunarni i solarni anđeli i njihovi arhanđeli učestvuju u podizanju naših vibracija, asistirajući  u otvaranju čakre trećeg oka u četvrtoj i petoj dimenziji.

Sada, pošto ste ih otkrili, radite sa njima i spoznajte veličanstvenost  i snagu srebrne i zlatne svetlosti.

Tekst: Vanja Savić