snovi

Kao prva epizoda u seriji
INICIJALNI SAN

Pod pojmom inicijalnog sna se može podrazumevati prvi san kojeg se osoba uopšte seća i koji potiče iz ranog detinjstva, ali i prvi san kojim snevač počinje svoj rad na snovima

San za koji se snevač opredeli da ga ispriča na samom početku grupne analize snova svakako nosi bitan “naboj” u psihološkom smislu i započinje priču o snevačevom određenom životnom poglavlju, problemu ili nekoj životnoj temi, uopšte. Naredni snovi koji će uslediti kroz seriju snova vršiće psihološku obradu započete teme. Njihovim praćenjem može se videti i dalji razvoj događaja na nivou nesvesnog, što će svakako uticati i na svesno funkcionisanje snevača u realnosti. Posle izvesnog vremenskog perioda, kada dotadašnja tema bude psihički “obrađena”, pojaviće se novi inicijalni san koji će započeti neku drugu životnu priču snevača koja je sada došla na red za analizu i obradu.

Situacija da možemo sa velikom sigurnošću pravilno protumačiti neki san a da prethodno nismo tumačili snove koji su mu prethodili i/ili su usledili nakon njega, veoma je retka. Tada se obično radi o kratkim, upečatljivim snovima koji najčešće nose snevaču neko važno i hitno upozorenje. Međutim, takvi snovi se ne dešavaju često. Mnogo je češća pojava da se jedan te isti problem tj. jedna te ista tema obrađuje kroz snove neke osobe u dužem vremenskom periodu, nedeljama i mesecima. Tada se na svaki pojedinačni san mora gledati kao na epizodu neke TV serije.

Jasno je da bi naše zaključivanje o likovima i događajima koji se u jednoj TV seriji pojavljuju bilo sasvim pogrešno ako bi gledali SAMO JEDNU epizodu, a da nemamo uvid u one koje su joj prethodile i/ili koje slede. Ista je situacija i sa snovima jer jednu životnu temu, koja je trenutno aktuelna u životu snevača moramo posmatrati analizom više snova koji se pojavljuju jedan za drugim. Tumač koji donosi zaključke i iznosi ih snevaču samo na osnovu jednog jedinog sna ponaša se krajnje neprofesionalno i nestručno.

Tekst: Dr Mirjana Đurđević