Kako podići srećno dete RAZVIJANJE PRIRODNIH POTENCIJALA

Kako podići srećno dete
RAZVIJANJE PRIRODNIH POTENCIJALA

Svako dete je priča za sebe. To ne znači da roditelj treba da bude popustljiv, naprotiv, od izuzetne važnosti je da detetu postavimo granice ali pritom treba da vodimo računa o tome kakvog je dete temperamenta, senzibiliteta, kog je uzrasta, da li je u fazi kontriranja koju drugačije zovemo faza nećuNe postoje instant rešenja i tehnike primenljive na svu decu, već svakom detetu treba individualno pristupiti. To znači da moramo dobro da poznajemo svoje dete i da prilikom njegovog podizanja pratimo svoje instinkte i intuiciju.
– U RiRR programu imamo 50 sati predavanja u okviru kojih se bavimo svim pojedinostima koje daju odgovore kako postaviti granice i kako provesti dete kroz frustraciju. Predavanja su u video varijanti, prate se preko interneta, tako da mogu da budu dostupna svima sa ovog govornog područja. Informacije o tome kako pristupiti ovom programu mogu da se pronađu na našoj web stranici www.prirodnoroditeljstvo.com. Takođe, važno je da napomenemo da se na RiRR program nastavlja program Lični razvoj koji upisuju svi oni koji kroz spoznaje iz RiRR programa uoče da i sami nisu najbolje prošli tokom detinjstva, i koji požele da rade na sebi menjajući davno naučene obrasce ponašanja i funkcionisanja.
Za kraj Tomislav navodi da nas sva ova saznanja vode do sasvim drugačije ideje o podizanju dece, gde reč vaspitavanje postaje suvišna.
– Prirodno roditeljstvo nam ne daje uputstva kako da naučimo dete lepom ponašanju, već nas uči kako da doprinesemo razvijanju prirodnih potencijala deteta za dobrobit samog deteta ali i roditelja, što će dovesti do dobrog socijalnog i emocionalnog ponašanja. Takvo dete će sutra izrasti u osobu koja će u sebi imati preovlađujući osećaj sreće, biće optimistična, samopouzdana, sa osećajem lične vrednosti i biće sposobna za ostvarivanje dubokih emocionalnih i socijalnih odnosa.

Tekst: Manja Perić Mitić

uz txt

Antistres misao