Kako podići srećno dete RAZVIJANJE PRIRODNIH POTENCIJALA

Kako podići srećno dete
RAZVIJANJE PRIRODNIH POTENCIJALA

– Da bi ostvarilo takvu povezanost sa roditeljem dete će se boriti na sve moguće načine. Kao što će plakati kada je žedno ili gladno, plakaće i kada želi da ga nosimo, odnosno kada mu je potrebna fizička bliskost sa nama. Svojim plakanjem dete se bukvalno bori da dobije one preduslove koji podstiču njegov razvoj, objašnjava Tomislav. U kasnijem uzrastu dete na najrazličitije načine traži našu pažnju, traži da bude viđeno i prihvaćeno, jer mu je naša pažnja potrebna kako bi ostvarilo svoj potencijal. Problem je što mi često detetovu borbu i njegove signale za povezanošću sa nama tumačimo kao loše ponašanje. Često i kažemo „Ma pusti ga, vidiš da izvodi, samo traži pažnju.“ Istina, svojim ponekad nevaljalim postupcima dete traži pažnju ne zato što uživa u tome da nas nervira ili zato što manipuliše, već zato što mu je za optimalan razvoj potrebno da ga vidimo, doživimo, da ga prihvatamo takvo kakvo je, da budemo svedoci njegovog rasta. Odgovaranje na detetove potrebe je dakle preduslov njegovog razvoja. Naravno, dete će se razvijati i rasti i u neadekvatnim uslovima, možda će kad poraste biti funkcionalno, čak i uspešno, ali će u sebi nositi osećaj nemira, neispunjenja, imaće sklonost ka anksioznosti, depresiji, raznim oblicima zavisnosti, problematične partnerske odnose…

SL 2 srecno dete

Jedan od najvažnijih preduslova za razvoj deteta je osećaj sigurnosti

Osećaj sigurnosti kao preduslov razvoja. Od ogromnog značaja je i osećaj sigurnosti.
– Kada se osećamo sigurno naša fiziologija i imunološki sistem su dobro i možemo neometano da rastemo i da se razvijamo. Kada se osećamo nesigurno, imunoliški sistem pada jer se u nama javlja strah i otvara se prostor ka bolestima, kaže naš sagovornik i objašnjava šta je još detetu potrebno od roditelja:
– Roditelj treba da bude tu za dete, da ga izreguliše onda kada se dete ne oseća dobro i kada se zbog svoje nezrelosti ponaša neprimereno. Za dete je naime legitimno da ne bude uvek poslušno, da pokušava da prelazi granice koje smo mu postavili, kao i da izrazi svoju ljutnju kada stvari nisu onakve kakve on želi da budu. To naravno ne znači da roditelji treba da dozvole detetu da besni i izvodi, već treba da budu uz dete onda kada je ono preplavljeno emocijama koje ni samo ne ume da kontroliše.

Antistres misao