snovi

Podrška realnoj situaciji
PREDVIĐAJUĆI SNOVI

U predviđajućim snovima nesvesna psiha snevača samo procenjuje njegovu trenutnu životnu situaciju kao i njegove mogućnosti (potencijale koje poseduje), koje bi mogao da u datoj situaciji upotrebi. Kao kada bi u stvarnosti, na osnovu finansijskih sredstava koje posedujemo, procenjivali gde bi mogli da odemo na odmor…

Ova vrsta snova ništa ne proriče da će se SIGURNO DESITI, već daje procenu da bi nešto MOGLO DA SE DESI (“šta bi bilo kad bi…”).

Ovi snovi pomažu snevaču da dobije jasniju sliku o sopstvenim mogućnostima i prilikama u kojima se nalazi a na njemu je da dalje preduzme ili ne preduzme odgovarajući potez u realnom životu.

Šteta je ako snevač ne sprovede u realnosti konkretnu akciju za koju je, putem prospektivnih snova, dobio informaciju da je može realizovati, da je za nju sposoban i da poseduje potrebne mogućnosti. I obrnuto, ne bi trebalo da se u realnom životu upušta u neku akciju a da je, putem ove vrste snova, dobio upozorenje da za to sada nije pogodan trenutak.

Pages: 1 2