Naslovna / Čuvari zdravlja / Um se odmara a mozak razvija
KORIŠĆENJE PRSTIĆA PROTIV STRESA
Um se odmara a mozak razvija KORIŠĆENJE PRSTIĆA PROTIV STRESA

Um se odmara a mozak razvija
KORIŠĆENJE PRSTIĆA PROTIV STRESA

Privlačnost virtuelnog sveta. Svetski podaci govore da se broj obolele dece i sa raznim sindromima, poput autizma, drastično povećava. Kod nekih oboljenja u poslednjoj deceniji taj broj se i udesetostručio. Deca imaju sve više problema ne samo za fizičkm zdravljem, već i sa razvojem govora, nedostatkom emocija, besom, hiperaktivnošću… Stručnjaci tvrde da do ozbiljnog zastoja u razvoju deteta može doći ukoliko već sa godinu dana, a neki na žalost i ranije, sponzaje svet gledanjem u ekran. Na kojem se pojavljuju nerealni likovi, a i ako su realni, onda nerealnih boja i dimenzija. Isto je i sa zvukovima. I kada dete pogleda mimo šarene kutije zvani ekran, ono što vidi, realni svet, nije uopšte toliko koloritan i uzbudljiv. Pa zašto bi ga upoznavalo! Tada se okreće sebi, postaje deo priča sa ekrana i nema nikakvu potrebu da razvija svoj govor i ostale sposobnosti.

3_dete

Virtuelan svet je toliko uzbudljiv da deca nemaju potrebu za realnošću

Kako nema potrebu da se kreće, nema potrebu ni da se igra. A igranje je važno za razvoj inteligencije i svih čula! U periodu od rođenja do treće godine deca moraju da upoznaju svet svim čulima, moraju da prstićima okreću, slažu, ispituju svet oko sebe, da kreiraju. Ali, mi smo u najboljoj nameri skloni da im pomažemo toliko da dobijaju gotova rešenja. Da bismo sebe spasili čišćenja, malu decu hranimo, umesto da ih pustimo da to sama rade. Da, biće svega i svuda, ali takvo osamostaljivanje male dece je zaista važno.

Zaposlite prstiće i tokom zime. Korišćenje prstića, razvoj šake i motorike uopšte, utiče i na razvoj govora, koji opet utiče na razmišljanje, pamćenje, zaključivanje. A tako, u kasnijem periodu, nastaju ideje za brojna dela, tako može nastati muzika, neko umetničko delo, kulturni program, neka vredna hvale lepota i blagodet. Zato je dobro motivisati ih da koriste ručice, otvaraju i zatvaraju šaku, dodiruju razne vrste materijala, upoznaju ih i interesuju se za njih. O sviranju instrumenata, bavljenju sportom, boravku u prirodi nema potrebe posebno govoriti, jer su takođe važni, kao i igranje peskom, blatom, plastelinom, testom, po slobodnoj volji deteta da samo stvara i mašta.
Isto to bi trebalo da podstičemo i kod nas odraslih. Radom šakama i korišćenjem prstiju pri tome znatno doprinosimo našoj psihičkoj stabilnosti, budimo kreativnost, neutrališemo posledice stresa, menjamo naša shvatanja i rešavamo nedoumice i probleme.
Zato, ove zime zaposlite svoje prstiće i tako se oduprite lošim mislima, stresu i neraspoloženju.

Tekst: Željka Zebić