san_antistres

Tumačenje snova na objektivnom i subjektivnom nivou
PREDSKAZANJA ILI NAŠI LIČNI ASPEKTI

Uobičajeni je postupak da, na početku analize nekog sna, pokušamo da sadržaj protumačimo najpre na bukvalnom (objektivnom) nivou, pogotovo ukoliko se radi o kraćim i jasnim snovima čiji sadržaj zaista i podseća na događanja na javi

Na već datom primeru, ako sanjamo da smo u kolima i da su nam otkazale kočnice, prvo što treba da uradimo kad se probudimo je da proverimo stanje kočnica kod automehaničara jer je san MOŽDA bio upozoravajući i MOGUĆE da možemo i da je trebalo da ga protumačimo na bukvalno-objektivnom nivou. Međutim, ovakvi snovi su ređi.

Većina snova treba da se tumači na subjektivnom nivou, tj. metaforično. U datom primeru, pod uslovom da se ispostavilo da su kočnice ispravne, treba razmišljati i asocirati na temu u čemu to snevač u realnom životu “ne može da zakoči”, tj. gde su mu “popustile kočnice”, da li na poslu, u odnosu sa porodicom, partnerom, nekom nepoželjnom ponašanju itd. Takođe, kada sanjamo sebi bliske osobe (roditelje, decu, partnere ili veoma bliske prijatelje), polazimo od mogućnosti da su to bukvalno oni u snu tj. pokušavamo najpre da san protumačimo na objektivnom nivou. Ukoliko se pokaže da za takvo tumačenje nema osnova, onda te osobe moramo tumačiti kao naše sopstvene aspekte koje smo u snu projektovali na njih.

San, dakle, pokušava da nam ukaže na naše osobine koje posedujemo i mi kao i osobe koje smo sanjali, istovremeno. Nepoznate osobe, koje se u snu ponašaju na određen način, po pravilu odslikavaju naše ponašanje tj. naše aspekte.

Tekst: dr Mirjana Đurđević