Sam svoj kouč Kako da zaštitite sopstvenu energiju

Sam svoj kouč
Kako da zaštitite sopstvenu energiju

Zdrave granice su neophodne ako želimo da budemo zdravi kako fizički i mentalno, tako emotivno i duhovno. Osobe koje nemaju jasne i dobro postavljene granice imaju problem ne samo sa zdravljem već i sa kolegama, prijateljima i najbližim članovima porodice.

Granice predstavljaju prostor (mentalni, emotivni, fizički i duhovni) koji nam je potreban između nas i neke druge osobe. To je ono mesto gde se završavamo mi, a počinje neko drugi.

Da bi zaštitili svoju energiju potrebno nam je da znamo da uopšte postoje granice, da dajemo sebi dozvolu da postavljamo jasne i zdrave granice u odnosima sa drugim ljudima kao i da jasno komuniciramo svoje želje i potrebe.

Mentalne granice

Mentalne granice predstavjaju vaše pravo da imate svoje mišljenje i da nikome ne morate da objašnjavate svoj stav vezan za bilo šta. Jednostavno dozvoljavate sebi da vaše mišljenje nije važnije od bilo čijeg drugog mišljenja bez obzira koliko vam je ta druga osoba važna.

Često ljudi žele da nam nametnu svoj stav, svoje vrednosti i prioritete i zato je važno znati da imamo pravo na jasnu mentalnu granicu tj. na svoje mišljenje bez obzira o kome se radi iz našeg okruženja – roditelj, dete, prijatelj, partner.

Emotivne granice

Emotivna zaštita energije znači dozvoliti sebi da imamo pravo na svoja osećanja bez obzira kako se ljudi oko nas osećaju. Imamo prava da zadržimo svoje dobro raspoloženje čak i kada su naši najbliži neraspoloženi, tužni, ljuti ili besni.

Takođe to znači da znamo da nismo odgovorni za to kako se neko drugi oseća, kao i da jesmo odgovorni za sopstvena osećanja (ovo je naročito važno za empate). Štititi svoj emotivni prostor i pravo na ne mešanje sa tuđim emocijama ima svako od nas i to je potrebno osvestiti.

Emocije su zarazne i dokazano je da osoba sa neprijatnim emocijama vrlo lako oboji „svojim bojama“ druge ljude u prostoriji i zato možemo izabrati i da promenimo prostoriju i zaštitimo svoju energiju.zaštitite sopstvenu energiju1

Fizičke granice

Zaštita fizičke energije podrazumeva da štitimo ono što posedujemo – telo, garderobu, prostor, kola itd. Jasno znati šta želimo da delimo je samo početak kreiranja jasnih granica, a posle je potrebno i jasno komunicirati sa okolinom svoje zahteve.