Naslovna / Bonus za dušu / Pojam sinhroniciteta, proricanja i Ji Đinga
MISAO KOJA SE MATERIJALIZUJE
Pojam sinhroniciteta, proricanja i Ji Đinga MISAO KOJA SE MATERIJALIZUJE

Pojam sinhroniciteta, proricanja i Ji Đinga
MISAO KOJA SE MATERIJALIZUJE

Sinhronicitet u psihijatriji. Pričajući događaje iz svog života, Jung navodi slučaj pacijentkinje koja je dugo dolazila na psihoterapiju ali nije bilo vidljivog pomaka u tom procesu. Jednog dana, dok su sedeli kod Junga u ordinaciji i dok je pacijentkinja upravo pričala svoj san o zlatnom skarabeju (vrsta insekta), začulo se tiho udaranje u prozor. Kada je Jung prišao i otvorio ga, shvatio je da upravo skarabej (koji inače nije čest u tom delu Evrope), pokušava da uđe u sobu. Pojava ovog sinhronicteta bila je za Junga JASAN ZNAK da su “probijeni zidovi”, odnosno blokade u psihi pacijentkinje i da će daljom psihoterapijom konflikti početi da se razrešavaju što se u stvarnosti i potvrdilo. Dakle, u tome je i značaj sinhroniciteta kao pojave jer, obraćajući pažnju na njih, kao da dobijamo nekakve smernice, putokaze ili “ZNAKOVE PORED PUTA”, koji nas mogu usmeriti u ispravnom pravcu pri donošenju nekih odluka ili nam jednostavno mogu skrenuti pažnju na nešto što je za nas u tom životnom trenutku bitno, a što bismo inače propustili.

SVEOBUHVATNI-JI-DjING_slika_O_41679197

Knjigu Ji Đing treba koristiti samo onda kada smo preokupirani nekim bitnim problemom

Emotivni naboj i fizička manifestacija. Drevno kinesko filozofsko i literalno delo Knjiga promene Ji Đing, upravo na osnovu Jungove teorije sinhroniciteta, može se u svakodnevnom životu koristiti za proricanje a na srpskom jeziku se, u knjižarama, može naći više različitih izdanja. Nevezano za to o kom izdanju je reč, između ostalog, u svakom je opisan postupak postavljanja pitanja koje nas u tom trenutku interesuje i metoda bacanja novčića nakon čega se, posle šestog bacanja, traži odgovor u tekstovima ispisanim u knjizi. Određenim postupkom, zbrajanjem rezultata koji su dobijeni bacanjem tri novčića šest puta, dobija se jedna od 64 MOGUĆNOSTI za odgovor i on se traži u knjizi.
I Jung i ostali naučnici koji su se bavili Ji Đingom, a među njima ima i naših filozofa i psihologa, kažu da između korica Ji Đinga “stanuje pravi mudrac” koji će nas, kao dobar prijatelj, ako ga pitamo, posavetovati na najbolji mogući način, šta da uradimo u trenutku neke životne dileme. Oni takođe naglašavaju da Ji Đing ne treba koristiti svakodnevno i za banalna pitanja, već samo onda kada smo preokupirani nekim za nas zaista bitnim problemom koji nam ne da mira, izaziva psihičku i emotivnu napetost ili čak strepnju, jer će samo tada i odgovor koji dobijemo biti adekvatan. Ova činjenica ide u prilog Jungovim otkrićima da se i sinhroniciteti javljaju onda kada smo psihički opterećeni nekim životnim pitanjem jer samo misaoni sadržaji koji iza sebe imaju veliki EMOTIVNI NABOJ mogu izazvati i fizičku pojavu u realnom, materijalnom svetu. Jung je na sličan način dao i objašnjenje pojave psihosomatskih bolesti.

Tekst: Dr Mirjana Đurđević