gradionica

Novogodišnji paket sa pet edukacija
IZGRADIONICA USPEHA SA DR VESNOM DANILOVAC

Obradujte sebe ili dragu osobu posebnim edukativnim paketom – IZGRADIONICOM LIČNOG RAZVOJA I BALANSA!
Udjite u Novu godinu sa novim znanjima i veštinama

PROMO CENA POSEBNOG NOVOGODIŠNJEG POKLON PAKET SA 5 EDUKACIJA

“MAGIC WORDS” – PSIHOLOŠKA KUĆNA APOTEKA – 28.11.2015.
Naučite antistres metodu “Magic Words” za brzo uklanjanje blokada, stresnih reči, negativnih emocija po ugledu na program Instituta “Besser – Siegemund” iz Hamburga. Metoda je zasnovana na posebnom načinu upotrebe mozga i posebnom načinu uticaja na nervni sistem, promeni submodaliteta. Predstavlja neku vrstu „psihološke kućne apoteke“ za prevazilaženje svakodnevnih prepreka. Promenom konkretnih osećajnih sredstava menja se način na koji sebi mentalno predstavljate određenu reč. Menjate većinu stresnih stvari na takav način, da postanu za vas inspiracija pozitivnog resursnog stanja – opuštenosti, humora i sigurnosti. Možete je naučiti u samo jednom danu, nisu vam potrebna posebna predznanja i primenjivati je u radu na sebi ili sa drugima.

EMOCIONALNA INTELIGENCIJA – POKLON UČESNICIMA – DIJAGRAM NIVOA LIČNE EQ – 29.11.2015. 25% vaše uspešnosti čini vaše obrazovanje i IQ, a 75% vaša emocionalna inteligencija – EQ. EQ je veština koja se uči,razvija i usavršava. Nudimo poseban program unapređenja vaše EQ. Cilj radionice je povećati uspešnost u svim segmentima života. Emocionalno vešti ljudi prepoznaju svoja osećanja i uspešno njima vladaju.  Pet osnovnih područja emocionalne inteligencije na kojima se radi su:
SAMO-SVEST – Prepoznavanje emocija u trenutku kada se pojave predstavlja temelj emocionalne inteligencije. Sposobnost da se osećanja kontrolišu od suštinske je važnosti za samospoznaju i samorazumevanje.
UPRAVLJANJE SOPSTVENIM EMOCIJAMA –  Samo-kontrola je sposobnost savladavanja i upravljanja emocijama tako da one budu svesno izabrane. Jedan od važnih elemenata samo-kontrole je sposobnost da se nosite sa stresnim situacijama.
SAMO-MOTIVACIJA – Upravljanje emocijama koje vode ka određenom cilju osnova su za samo-motivaciju. Osobe sa visokom samo-motivacijom teže da ostvare rezultate koji su iznad ličnih očekivanja, kao i očekivanja drugih. Nalaze zadovoljstvo u onome što rade i nisu im potrebni spoljašnji stimulansi
ODNOSI SA DRUGIMA – Umeće održavanja dobrih međuljudskih odnosa velikim delom predstavlja veštinu razumevanja tuđih emocija. Usavršavanjem ove veštine uspešni je komunikacija sa drugima.
UPRAVLJANJE EMOCIJAMA DRUGIH – Sposobnost da razumemo potrebe drugih ljudi. Empatija je jedna od najvrednijih veština. Svi delimo iste emocije i one treba da nas spajaju sa drugima, ne da razdvajaju. Što bolje poznajemo sopstvene emocije, lakše ćemo prepoznavati tuđe emocije

MIOSTATIK TEST – VAŠ TRENUTAK ISTINE – 5.12.2015.
Jedinstvena radionica za učenje kinestetičkog miostatik (O-ring) testa i dobijanja tačnih informacija od podsvesti o uzrocima vaših strahova, korisnosti hrane, lekova, šta je za vas stresno, stanju organizma.. i neinvazivna je dijagnostičko – terapeutska metoda. Preko pedeset godina koristi se u praksi i naučno je priznata. Naša podsvest je naš veliki hard disk. U njoj se nalazi sve preživljeno i ona nepogrešivo zna šta je naša prava istina, šta je sa čim povezano i uzrok čega, šta je za nas dobro ili loše… Ove informacije nam nisu dostupne na svesnom nivou. Međutim, mi ipak možemo doći do njih, i to na samo jedan način – koristeći ovaj kineziološki mišićni test. On nas nepogrešivo, poput kompasa, vodi do cilja. Pomoću njega dobijamo precizne odgovore šta su tačni uzroci nekih bolesti, simptoma, blokada, da li je neki organ oboleo, da li je lek koji koristimo dobar…

KVANTNA HARMONIZACIJA – OSNOVNI I PRIMENJENI NIVO QH – 12. i 13.12..2015.
Kvantna harmonizacija (QH) predstavlja metodologiju brze harmonizacije i transformacije putem kvantnih talasa. Napravite kvantni skok,unapredite svoje zdravlje. Harmonizujte svoj organizam, posao, veze,komunikaciju, finansije. Primenom različitih kvantnih metoda, koje su spoj starih istočnjačkih spiritualnih učenja – Metode 2 tačke i zapadnjačkih savremenih naučnih znanja – kvantne fizike i psihologije, postiže se balans. Koristi se “energija” čiste svesnosti i univerzalne ljubavi. Jednostavnim načinom, postiže se duboka relaksacija, mir, harmonija i zdravlje. Zdravlje je harmonija. Podstiče se samoisceljenje i samoizlečenje. Kvantni talasi iniciraju trenutnu harmonizaciju i pozitivnu transformaciju, na svim nivoima i u svim oblastima vašeg života.Kvantne metode su stare hiljadama godina i naučno priznate.

Izaberite svoj paket po želji, kombinujte radionice i dane  koje želite.

Cene paketa:
– Pet radionica – 20.000,00 dinara
– Četiri radionice – 17.000,00 dinara
– Tri radionice – 14.000,00 dinara
– Dve radionice – 10.000,00 dinara
– Jedna radionica – 6.000,00 dinara
Prijavljivanje je putem telefona 0644848146 ili e-maila: spiritusmovens@eunet.rs

Trener edukator
Dr Vesna Danilovac je lekar i lajf kouč. Sertifikovana od strane “International Association of Coaching” – Nemačka (2010.). Wingwave kouč (2008.) sertifikovana od strane Instituta “Besser-Siegmund” – Nemačka i edukator za “Magic Words” (2011.). NLP Trener pod supervizijom sertifikovana od ICI-a i DVNLPa (2013.). Prvi lekar Reiki terapeut u Srbiji (2009.). Praktičar je Kvantne Harmonizacije (2009.) i Theta Heailinga (2010.). Učitelj je Autogenog treninga po Schulzu (2013.).

Poseduje dvadesetpetogodišnje specijalizovano trenersko iskustvo za oblasti komunikacije, ličnog razvoja, stresa, uspeha, poslovnog kodeksa, emocionalne inteligencije i korporativnih komunikacija. Konsultant je iz oblasti ličnog i profesionalnog razvoja, marketinga, PR-a i korporativnih komunikacija. Poslovnu karijeru je započela kao ordinirajući lekar opšte prakse radeći 7 godina sa pacijentima. Potom se usavršavala u PR-u, marketingu, NLP-u i koučingu. Profesionalno se razvijala radeći na visokim menadžerskim pozicijama u “Hipol”-u, “Saatchi&Saatchi”-u, “Polimark”-u  i  “Velefarm”-u. Osnivač je Agencije “Spiritus movens”.