Naslovna / Bonus za dušu / Nestručno tumačenje snova
NAJVEĆA ZAMKA SU LIČNA PREDUBEĐENJA
Nestručno tumačenje snova NAJVEĆA ZAMKA SU LIČNA PREDUBEĐENJA

Nestručno tumačenje snova
NAJVEĆA ZAMKA SU LIČNA PREDUBEĐENJA

Nije dobro ako se na snove ne obraća pažnja s obzirom na njihov veliki značaj ali je, razumljivo, mnogo veća šteta ako se oni tumače pogrešno i nestručno

Postoji tehnika kojom se snovi tumače i o tome je ranije već bilo reči, tako da se podrazumeva da snove treba da tumači osoba koja je tu tehniku savladala. Samim tim, to isključuje upotrebu sanovnika koji se danas mogu lako nabaviti u knjižarama ali imaju samo zabavni karakter.

Međutim, bez obzira na formalnu stručnost, tumač snova često može upasti u zamku pogrešnog tumačenja. Najveća opasnost vreba od ličnih predubeđenja, stavova i projekcija samog tumača koje on svakako mora da poseduje jer je to prirodno, ali mora istovremeno da ima sposobnost da se od ovih uticaja ogradi.

cuvar_snovaZatim, tumač mora da ima osećaj koliko duboko treba zadirati u nesvesne sadržaje prilikom tumačenja nekog sna. Mora se stalno imati na umu da se san tumači sve dotle dok snevač za to ima potrebu, tj. dok dobijene informacije za njega imaju dovoljan značaj. Svako dalje tumačenje, preko toga, ne samo da je nepotrebno, zamarajuće i oduzima vreme već može biti i štetno za snevača jer može da prevaziđe njegovu trenutnu sposobnost da prihvati dobijene informacije.

Iz sličnih razloga, sadržaji do kojih se došlo, moraju se saopštavati snevaču “u malim dozama”, pogotovo ako se radi o informcijama koje on teško prihvata. U suprotnom, analizirani sadržaji za njega mogu postati opterećujući i može se razviti otpor prema daljem pamćenju snova i prema analizi uopšte a preduzimanje akcije u realnom životu može biti blokirano. 

Tumač mora voditi računa o sastavu grupe i mora pratiti kako se razvija međusobni odnos članova. Svaki međusobni animozitet između njih može stvoriti otpor koji će izazvati zaboravljanje snova ili neprijatnost člana da pred ostalima priča svoje snove.

Diskrecija članova se podrazumeva i na tumaču je da, tokom grupnog rada, usmerava snevača čiji se san analizira na iznošenje samo neophodnih podataka o sebi a bez nepotrebnog zadiranja u intimu.

Tumač je takođe odgovoran za postojanje adekvatne atmosfere pri grupnom tumačenju koja treba da bude opuštajuća i sa izvesnom dozom humora. On mora regulisati način međusobnog učešća i asociranja članova grupe pri tumačenju tuđih snova kako se ne bi narušio kontinuitet u analizi.

Poželjna je što veća informisanost i opšte obrazovanje tumača, poznavanje mitologije, legendi i simbola zbog njihovog tumačenja pri javljanju u snovima ali i opremljenost odgovarajućom i što bogatijom literaturom.

Uprkos poštovanja pravila tumačenja i uprkos postojanja svih navedenih preduslova, nekada se može desiti da analiza sna ipak bude pogrešna. U takvim slučajevima, na sreću, kao po pravilu, nesvesna psiha snevača će vrlo brzo, u relativno kratkom vremenskom periodu, “poslati” novi san koji je po svojoj sadržini i scenariju obično vrlo jasan te je tako očigledno da se tumačenje prethodnog sna mora korigovati. Iz ovog razloga se snovi uvek analiziraju kroz seriju snova o čemu je bilo reči ranije.
Pogledajte još i: Snovi koji se ponavljaju

Tekst: dr Mirjana Đurđević