snovi_se_ponavljaju

Nešto kao lični sanovnik
SNOVI KOJI SE PONAVLJAJU

Ovi snovi se javljaju kod osoba koje nikako ne uspevaju da prihvate poruku nesvesne psihe koja im uporno dolazi putem takvih snova

Ako u svom realnom životu ništa ne menja, a nastavlja da sanja snove koji se ponavljaju i koji su često upozoravajući, osoba će nastaviti da ponavlja iste greške. Slično nekome ko ne čuje dobro, pa mu se mora više puta nešto ponoviti, nesvesni deo ličnosti na ovaj način ponavlja svesnom delu poruku jer je ovaj ne prihvata. Ponavljajući snovi mogu biti potpuno isti ili “varijacija na istu temu”. U kriznim periodima života ovi snovi mogu imati kompenzatornu ulogu jer daju psihološku podršku osobi kroz taj težak period koji može biti dugotrajan i iscrpljujuć. Slično tome, nekada ovi snovi odslikavaju period života u kome se snevač nalazi, ali kao da na svesnom nivou nema jasnu predstavu o okolnostima, pa mu oni ukazuju na objektivnije sagledavanje životne situacije. Zavisno od sadržaja, ako su kratki i ako se ponavljaju vrlo često, mogu biti upozoravajući. Takođe se kroz ponavljajuće snove može pratiti proces individuacije, odnosno psihološkog razvoja i sazrevanja individue-snevača. Najzad, snovi koji se pojavljuju povremeno, u specifičnim životnim situacijama, mogu imati potpuno ličnu simboliku koju osoba vremenom prepoznaje, te dobija neki vid “ličnog sanovnika”.

Tekst: Dr Mirjana Đurđević