Naslovna / Otvoreni um / Bez granica / Vanja Savić o inicijacijama
SVI IMAMO BESKONAČNE MOGUĆNOSTI DA DUHOVNO NAPREDUJEMO
Vanja Savić o inicijacijama SVI IMAMO BESKONAČNE MOGUĆNOSTI DA DUHOVNO NAPREDUJEMO

Vanja Savić o inicijacijama
SVI IMAMO BESKONAČNE MOGUĆNOSTI DA DUHOVNO NAPREDUJEMO

Živeći ovde i sada na planeti Zemlji, svi mi imamo beskonačne mogućnosti da napredujemo duhovno u skladu sa božanskim planom naše duše koji je izabralo naše biće još pre rođenja, kaže Vanja Savić, autorka knjige Anđeli u srcu. A da li ćemo iskoristiti te šanse zavisi od nas, od našeg sadašnjeg i naših prošlih života

U jednom delu svoje knjige Anđeli u srcu Vanja Savić piše o inicijacijama, kao vratima duše ka višim nivoima naše duhovne evolucje. Mi prenosimo deo zapisa u ovom tekstu.
– Kroz život prolazimo kroz 7 inicijacija. One su, najjednostavnije rečeno, testovi ili probe kroz koje prolazimo u različitim životnim razdobljima, kaže autorka.

PRVA INICIJACIJA je vezana za fizičko telo i rezultira u duhovnom buđenju. To je onaj trenutak kada shvatimo da osim fizičkog postojanja postoji i jedan drugi svet izvan materijalne dimenzije. To za neke ljude može da bude i sam čin rođenja.

DRUGA INICIJACIJA je jedna od najtežih i najdužih jer uključuje emocije. Obično se dešava kad uđemo u neki problem, bolest u fizičkom telu. To je inicijacija emocionalnog tela gde sve naše emocije treba da se promene i transformišu.

TREĆA INICIJACIJA je mentalna i dešava se kad menjamo naše duhovne šeme i uverenja. Zaokružujući je, osoba postaje gospodar svojih misli i koristi ih za najveće dobro svih.

ČETVRTA INICIJACIJA je ona u kojoj se javljaju naši najdublji strahovi koje smo doneli kroz genetski kod. Tada postajemo ono što jesmo – duhovna bića.

PETA INICIJACIJA je priprema za uzdignuće jer u njoj pristupamo našoj Monadi (JA SAM PRISUSTVO) i prihvatamo da budemo na usluzi čovečanstvu na način koji sami odaberemo.

ŠESTA INICIJACIJA je samo uzdignuće i za mnoge duše je relativno laka posle svih iskustava na materijalnom i duhovnom planu. Ako se ne prođe test ove inicijacije, ljudi se vraćaju na početak, da ponovo uče životne lekcije.

SEDMA INICIJACIJA je tranzicija, prelazak duše u novu dimenziju. Uključuje razmatranje svega proživljenog ali i donošenje odluke o izboru zadatka u sledećoj inkarnaciji.

– Sve više ljudi potpuno završavaju inicijacije u ovom životu, kaže Vanja. Zato smo mi poslati, kao učitelji, da promenimo ljude. Prvi korak je da se vrate sebi. Svi smo vođeni ali mnogi ne prepoznaju to vođstvo. Svi imamo božansko pravo po rođenju da živimo najlepši mogući život, to je najlepša lekcija prihvatanja. Kad se vratimo sebi, onda smo mi koji jesmo, nema više strahova i radimo na dobrobiti čitave planete.

Zabeležila: Jasmina Stefanović