Koju igru igraš u partnerskim odnosima
UTICAJ RODITELJA NA VAŠE LJUBAVNE IZBORE

Prema raznim pristupima u psihologiji, rani odnosi između roditelja i deteta određuju kasnije odnose odrasle osobe sa partnerom

Teorije potvrđuju da se u ranoj interakciji sa odraslima razvijaju tzv. unutrašnji radni modeli. Oni održavaju reprezentacije koje roditelji imaju o detetu, kroz postupke prema detetu i kroz ono što mu govore.
Često čujemo kliše pitanje: “Ali zašto svi moji odnosi moraju da budu tako komplikovani?” Odgovor leži u ranom detinjstvu i glavni krivac je tada stvorena slika o tome kakvi odnosi treba da budu, kao i kakvu ulogu mi treba da igramo.
Kako će se određen odnos interpretirati u našem umu, ne možemo da predvidimo jer je svaki čovek pojedinac za sebe. Međutim, uvek je moguće identifikovati određene modele.
Modeli posebno dolaze do izražaja u odnosu sa partnerom, a najveću važnost u tim odnosima nosi primarni odnos sa roditeljem suprotnog pola.

Model majka-sin. U ovom modelu, muškarac je ili zaista izgubio majku ili se zbog nečega oseća tako. Majka nije prisutna, bilo fizički bilo emotivno.
Takav muškarac ulaziće u emotivne odnose sa drugim ženama, ali će podsvesno uvek tražiti zaštitu i negu jer je kao dete nije iskusio. Za svoju životnu saputnicu izabraće onu koja će najbolje moći da odigra ulogu majke.
Neprisutnost majke će se sa druge strane potpuno drugačije odraziti na ženu. Kroz život, ona će majčinsku ljubav i zaštitu tražiti u prijateljicama. Ova žena će u partnerskim odnosima zadržati svoju ulogu majke koju je preuzela na sebe u detinjstvu. Zbog toga će izabrati muškarca koji će joj dopustiti da svoju ulogu odigra perfektno – muškarac kome je potrebna pomoć, koji je nesiguran i svet gleda kroz oči deteta.
Na ovaj način, muškarac i žena koji su imali slično životno iskustvo (nedostatak majčine figure) ulaziće u emotivnu vezu ubeđeni da su našli svoju pravu ljubav. Njihov odnos će podsećati na odnos majka-sin.
Međutim, prava intimnost u ovom odnosu je nemoguća, jer se u vezu i ušlo iz pogrešnih razloga. Ovakav odnos jednom stvoren može trajati zauvek, iako posle nekog vremena niko od partnera neće biti srećan. Ipak, ostaju u igri jer su im preko potrebne uloge koje igraju u njoj.

1
Žena će u partnerskim odnosima zadržati svoju ulogu majke koju je preuzela na sebe u detinjstvu

Pages: 1 2 3