feng_shui_reiki_clearing

FENG SHUI REIKI CLEARING

Ovaj kurs je namenjen svim onima koji žele da se edukuju za pročišćenje ličnih i tudjih nekretnina, za sve one koji su u Reiki tehnikama, za one koji su u Space Clearing tehnikama, za one koji žele da postanu praktičari čiji će poziv biti samo pročišćenje prostora (za Diplomu praktičara ove oblasti, potrebno je završiti kurs Space Clearing + Feng Shui Reiki Clearing)

Master predavač edukovaće sve prisutne praktičnim tehnikama kako da otvore svoje energetske kanale kojima će teći energija potrebna za lečenje prostora. Takodje će raditi na nacrtima nekretnina pomoću viska Cho ku rei.

Teme koje se obradjuju na kursu:
– protok energije u domu (analiza zatečenog stanja)
– dijagnostika prostora na osnovu izgleda nekretnine
– uputstvo za korišćenje životne energije i životnog prostora za postizanje svog većeg potencijala
– povezivanje Feng shui i Reiki principa u prostoru gde živimo
– lična priprema za rad
– otvaranje protoka energije potrebne za lečenje doma
– isceljivanje životnog prostora
– energetsko čišćenje prostora – praktično
– kundalini za prostor
– rad sa viskom Cho ku rei
– dijagnostika i lečenje prostora na daljinu
– detoksikacija prostora
– održavanje energetske higijene prostora
– pronalaženje mesta moći u vašem stanu i aktivacija
– primena Feng shui i Reiki principa na početku svakog dana za blagoslov doma
– kako zaštititi sebe nakon rada na tudjoj nekretnini
– zaštita nekretnine nakon pročišćenja
– tajna: aktivacija prodaje nekretnine

Početak kursa: 8. april 2015.
Trajanje kursa: mesec dana (jednom nedeljno od 18 – 21h)
Cena kursa: 28 000,00 din (u cenu uračunate skripte i Sertifikat)

Predavači:
Sandra Drinčić – Dipl. medj. Feng Shui & Space Clearing stručnjak i predavač
Jasmina Stefanović – Feng Shui praktičar & Reiki Master

Napomena: na ovom kursu učenici prolaze kroz različite praktične vežbe pripreme, kako bi osposobili svoj organizam za rad na nekretninama.
Nakon uspešno položenog testa i prikaza praktičnog rada, učenici dobijaju Sertifikat o stručnosti obavljanja ove tehnike na terenu i različitim vrstama nekretnina.