Diskrecija prilikom grupne analize snova OTKRIVANJE INTIME ILI NE

Diskrecija prilikom grupne analize snova
OTKRIVANJE INTIME ILI NE

Pored problema oko pamćenja snova, drugi najčešći problem koji se može javiti među potencijalno zainteresovanim za rad u grupi je stid, nelagodnost i strah da se pred ostalim članovima otkrije svoja intima

Jasno je da svaki član mora prilikom grupne analize snova da se, u nekoliko reči, predstavi tumaču i članovima grupe (ime, profesija, porodični status) i jasno je da će morati da ispriča šta je sanjao (dešava se da su pojedine osobe zainteresovane samo da slušaju tumačenja tuđih snova, da prisustvuju grupnim seansama ali ne žele da pričaju sopstvene  snove, pa time ni da ih analiziraju jer su, navodno, zainteresovane samo da se upoznaju sa tehnikom tumačenja). Međutim, strepnja i bojazan zbog eventualne indiskrecije na grupnim seansama su potpuno neopravdane. Naime, prilikom tumačenja, bitno je da SAM SNEVAČ shvati paralelu između osoba i situacija na javi i onih sadržaja iz sna koji na njih ukazuju. On NIJE U OBAVEZI da objašnjava ni tumaču ni ostalim prisutnim članovima grupe konkretno o kojim se osobama i situacijama radi jer to za njih nema značaja. Dakle, na grupnim sastancima za analizu snova ne postoji nikakva obaveza “ispovedanja”, ili navođenja intimnih detalja iz života snevača čiji se san analizira. U toku analize, dovoljno je da snevač samo stavi do znanja prisutnima da je shvatio na šta se san odnosi, na koje osobe i situacije a da pri tome ne navodi imena niti daje bilo kakve bliže informacije o njima. Da stvar bude još povoljnija, grupe su male (4-5 članova najviše), pa je i intimnija atmosfera koja doprinosi opuštenijem osećaju onih koji unapred strepe od nelagodnosti. Najzad, ukoliko se ipak javi san koji prevazilazi mogućnost snevača da ga priča pred grupom, on uvek može, uporedo sa grupnom, da zakaže i individualnu seansu na kojoj će biti sam sa analitičarem, pa će njegova intima ostati u potpunosti sačuvana.

Antistres misao