Da li snovi predviđaju budućnost TELEPATSKI, PREDVIĐAJUĆI, PROROČANSKI SNOVI

Da li snovi predviđaju budućnost
TELEPATSKI, PREDVIĐAJUĆI, PROROČANSKI SNOVI

Kada razmišlja o svojim snovima većina ljudi pretpostavlja da njihov sadržaj ima isti značaj kao i bilo koji vid proricanja. Zbog toga smatraju da će se analizom sna doći do nekakve vrste vidovitosti, tj. da san govori šta će se desiti u budućnosti
 
Funkcija snova je mnogo, mnogo šira od pukog proricanja i zapravo, samo određena vrsta snova koja nije ni tako česta, spada u ovu grupu.
Takođe se mora i među ovakvim snovima napraviti razlika i sprovesti njihova tačna i precizna klasifikacija, pa možemo posebno govoriti o telepatskim, predviđajućim i proročanskim snovima gde svaka grupa ima svoje specifične karakteristike i značaj.

Telepatski (ekstrasensni) snovi su najređi. Odlikuje ih relativno veliko vremensko poklapanje sa stvarnim događajem (koji se dešava u realnosti), dok ga snevač sanja. 
Obično se radi o važnijim događajima pri čemu je snevač u bliskoj emotivnoj vezi sa osobom ili događajem koji sanja. 
Telepatski snovi se, između ostalog, mogu objasniti i teorijom sinhroniciteta kojom se Jung takođe bavio.

Tekst: dr Mirjana Đurđević
Antistres misao