primer_sna

Analiza sna
AMBICIJA ĆE PREVAGNUTI

Devojka, 24  godine, student, sanja da je u zatvoru ili kućnom pritvoru. Tu je dosta njenih  kolega sa fakulteta

Primer: Osećam se veoma loše i sputano jer znam da i kada izađem, po nekoj kazni, idem na prinudni fizički rad. Jedne noći, koleginica mi predlaže da pobegnemo. Ja razmisljam i na kraju pistajem. Bežimo, ali čim smo malo odmakle, mene spopadaju neke misli… ako sad odem, sve ću da upropastim, biću večiti begunac u životu, moraću da se skrivam i neću uspeti da realizujem nijednu životnu želju. I, odlučujem da se vratim. Krećem nazad i lutam tako do jutra. Kad stignem, i ostaje mi samo još da uđem unutra a da niko ne primeti, tada se budim.

Komentar: Po vašem sopstvenom osećaju, kako ste to i napisali, ovaj san pokazuje vašu veliku ambiciju da, po završetku fakulteta, napravite karijeru. Međutim, samo studiranje je za vas u realnosti veoma naporno, prinuđeni ste da se lišite mnogih drugih zadovoljstava, a postavlja se i pitanje da li je profesija koju ste odabrali najadekvatnija za vas. Zbog toga ste sa kolegama (vaši aspekti) u zatvoru jer svoje naporno studiranje tako doživljavate. Koleginica koja vam predlaže bekstvo takođe predstavlja vaš psihološki aspekt (osim ukoliko u realnosti zaista ne postoji osoba koja vam predlaže da napustite studiranje), a u vašoj psihi očigledno postoji unutrašnja psihološka borba između želje za karijerom i napornog studiranja. Završetak sna ukazuje da će kod vas verovatno prevagnuti ambicija, pa ovaj san treba tako i shvatiti, kao podršku nesvesne psihe u trenucima malodušnosti koji se svakom od nas ponekad jave.

Tekst: dr Mirjana Đurđević