Naslovna / Bonus za dušu / Kako da ih tumačimo
POVOLJNI I NEPOVOLJNI SNOVI
Kako da ih tumačimo POVOLJNI I NEPOVOLJNI SNOVI

Kako da ih tumačimo
POVOLJNI I NEPOVOLJNI SNOVI

Da li uopšte postoje snovi koje možemo smatrati nepovoljnim? 

Pod ovim pojmom se obično podrazumevaju snovi koji su kod snevača izazvali neprijatne emocije, bili košmarni ili ga čak probudili iz sna. Takođe su to snovi za koje snevač ima osećaj da nagoveštavaju neki nemili događaj ili se u njima pojavljuju sadržaji o smrti, bolesti i umiranju. 

Međutim, s obzirom da svaki san nosi neku poruku iz nesvesnog dela ličnosti, bez obzira na šta se ona odnosila, biće veoma korisna ako snevač obrati pažnju na nju, prihvati je i eventualno preduzme odgovarajuću akciju, odnosno neki potez u svom realnom životu. Na taj način posmatrano, ne može se reći da san može biti nepovoljan bez obzira na sadržaj i emocije koje zbog njega dominiraju kod snevača. Može postojati samo nepovoljna situacija, tj. problem u realnom životu snevača koja je inicirala pojavu odgovarajućeg sna. Ali, poruka koju san nosi zapravo i služi da pomogne snevaču da razreši svoj problem. 

Gledano u užem i najstručnijem smislu, ipak možemo izdvojiti nekoliko situacija koje bi se mogle okarakterisati kao nepovoljne. Sa stanovišta tumača, to bi mogli biti snovi koji anticipiraju neki neuspeh, loš ishod, zatim snovi koji nemaju razrešenje, tj. ne nose konkretnu poruku za razrešenje aktuelne situacije snevača, kao i snovi u kojima preovlađuju arhetipovi, pogotovo ako se ovakvi snovi često javljaju jer onda svedoče o slabosti ega onoga ko ih sanja.

Da bi se izbeglo pogrešno etiketiranje sna kao nepovoljnog, treba se, kao i u drugim slučajevima, čvrsto drzati određenih pravila pri tumačenju:

1. Iz konteksta sna nikada ne treba izvlačiti jedan nepovoljan simbol i bazirati se samo na njemu, već ga treba tumačiti kroz ostale sadržaje sna.

2. Svaki san treba tumačiti kroz seriju snova, što znači da se ne sme presuđivati samo na osnovu jednog nepovoljnog sna.

3. Ako se analizom sna došlo do toga da je poruka nepovoljna, ali se IZRAZITO razlikuje od svesnog stava snevača o aktuelnoj situaciji, treba takođe sačekati naredne snove koji će pojasniti o čemu se radi.

4. Bez obzira na (prividno) nepovoljan sadržaj sna, treba obratiti pažnju na emocije koje se u snu javljaju i koje mogu biti, na prvi pogled je to kontradiktorno, pozitivne. Ovaj podatak treba posebno uvažiti tokom dalje analize.

5. Snovi koji imaju sadržaj koji eksplicitno govori o smrti, samo u izuzetno retkim slučajevima tu smrt zaista i najavljuju. Umiranje u snovim obično ukazuje na psihološku smrt nekog dela ličnosti, karakterne osobine i sl.

Tekst: dr Mirjana Đurđević