Naslovna / Bonus za dušu / Knjiga za ljude znatiželjnog duha
Hiperpolarizovana svetlost – osnove nanobiomedicinske fotonike
prof. dr Đuro Koruga
Knjiga za ljude znatiželjnog duha Hiperpolarizovana svetlost – osnove nanobiomedicinske fotonike prof. dr Đuro Koruga

Knjiga za ljude znatiželjnog duha
Hiperpolarizovana svetlost – osnove nanobiomedicinske fotonike
prof. dr Đuro Koruga

KorugaProf. dr Đuro Koruga je srpski naučnik svetskog ugleda. U SAD je proveo devet godina, baveći se naučno-istraživačkim i pedagoškim radom. Autor je četiri primenjena patenta u SAD i jednog u EU.

Profesor Koruga je jedan od pionira nanotehnologije bazirane na novom materijalu, fulerenu C60, za čije otkriće je 1996. godine dodeljena Nobela nagrada. Njegov tim sa Mašinskog fakulteta u Beogradu je 1994. godine prvi u svetu napravio snimak molekula C60. Prof. Koruga je autor kapitalnog dela Fullerene C60. Posebna svojstva tog materijala – koji ne prestaje da fascinira naučnike i inspiriše umetnike – prof. Koruga je prepoznao, objasnio i ukazao na put praktične primene fulerena C60 u korist ljudskog zdravlja.

Terapija svetlošću odavno je poznata i priznata u svetu medicinske nauke. Danski naučnik Nils Finsen je još 1903. godine dobio Nobelovu nagradu za primenu svetlosti u terapiji kožnih oboljenja. U međuvremenu, terapijska moć svetlosti je detaljnije istraživana i usavršavana. Tokom poslednje dve decenije dokazana je velika efikasnost linearno polarizovane svetlosti u rešavanju brojnih medicinskih stanja i problema (medicinski aparat „Bioptron“). U knjizi profesora Koruge nalazimo objašnjenje za revolucionarni iskorak od linearno polarizovane do hiperpolarizovane svetlosti. Naime, kada se linearno polarizovana svetlost propusti kroz filter u koji je integrisan fuleren C60, ona dobija nov kvalitet – postaje hiperpolarizovana svetlost. Ta svetlost je medicinski efikasnija za 30 do 40% u odnosu na prethodne terapijske metode koje koriste moć svetlosti.

Knjiga je prevashodno namenjena ljudima koji žele da prošire svoja saznanja iz oblasti fotonike i biomedicine, bilo iz ličnih ili profesionalnih razloga, kao i ljudima znatiželjnog duha, otvorenim za nove poglede na već postojeće fenomene i spremnim za nova saznanja.

Preporučila: Isidora Miletić