afirmacije

Afirmacije
KAKO DA IH KREIRATE I USPEŠNO KORISTITE

Afirmacije su pozitivne izjave izgovorene u prvom licu i u sadašnjosti. Korisne su za jačanje uverenja, motivaciju, preusmeravanje pažnje sa negativnog… Međutim, nije sve tako jednostavno jer da jeste, da bismo bili dobro raspoloženi, motivisani, zdravi… bilo bi dovoljno samo da govorimo afirmacije. Ipak, iza njih stoji nešto mnogo ozbiljnije…

Puko izgovaranje afirmativnih izjava, bez udubljivanja i vere u to što one poručuju neće dati očekivane rezultate. U praksi se često susrećem sa pitanjem klijenta –»Radim to i to, ali nema rezultata. Zašto, gde grešim?« A kada pitam koliko zaista veruje u to što sebi afirmacijom poručuje dobijam odgovor –» Pa ne mogu da lažem sebe.« To je veliki konfilkt između želje i uverenja, a često i vrednosti.

Ono sam što verujem. Mi živimo svoje vrednosti i uverenja, i to se najviše oslikava u našem ponašanju, tj. aktivnostima. Ono čime se pasionirano bavimo, provodimo najviše vremena u toj aktivnosti, ono posle čega se osećamo fenomenalno su zapravo radnje koje su podržane našim vrednostima i dubokim uverenjima. Kada kažemo da ćemo nešto uraditi, a onda to do besvesti odlažemo ustvari znači da nam to i nije mnogo važno. Uverenja su ono što mi verujemo da možemo, što nas motiviše i daje snagu da nešto pokrenemo, uradimo, održavamo… Sve što je povezano sa našim pozitivnim uverenjima daje nam unutrašnju sigurnost i ne dovodi u pitanje krajnji ishod našeg cilja. Jednostavno kad nešto želimo i iznutra osećamo da je to to, nećemo imati problem da ostvarimo želju.

afirmacije_rade
Želimo bolje radno mesto, ali da li smo spremni za to

Sukob želje i uverenja. Kada želimo nešto u čiji ishod u stvari ne verujemo, do cilja nećemo doći ili će biti »povuci-potegni«. Na primer, želimo bolje radno mesto, ali u sebi osećamo da nećemo moći da se nosimo sa izazovima koje ono nosi. Ovde je želja u konfliktu sa našim uverenjem da nismo sposobni za »krupne zalogaje« i sigurno se nećemo ni usuditi da apliciramo za to radno mesto, a usput ćemo tešiti sebe: »Ma, dobro mi je i tu gde sam.« Dakle, uverenje nas je poljuljalo u želji. Ako bismo sada izgovarali afirmacije tipa: »Ja to mogu, ja sam sposobna da se suočim sa ozbiljnim zadacima, i sl.«, dobili bismo kao eho telesnu manifestaciju koja nosi lošu emociju povezanu sa našim negativnim uverenjem. I što je više ponavljamo, to je osećaj nelagodnosti jači. Zašto? Zato što ove afirmacije kreiramo na racionalnom nivou, a problem je dublji i nalazi se u našem nesvesnom delu bića. Dakle, prvo treba prepoznati koje je to uverenje koje nas blokira, kada i zašto smo ga kreirali, a onda ga otkloniti wingwave ili koučing tehnikom. To će pomoći ne samo da afirmacija odigra svoju ulogu već i da se oslobodite blokada koje su sakrivene u vašoj podsvesti.

Pages: 1 2