Naslovna / Čuvari zdravlja / Akupunktura kao savršena medicina
ENERGETSKA RAVNOTEŽA BEZ LEKOVA
Akupunktura kao savršena medicina ENERGETSKA RAVNOTEŽA BEZ LEKOVA

Akupunktura kao savršena medicina
ENERGETSKA RAVNOTEŽA BEZ LEKOVA

Akupunkutura ima cilj da energetski protok kroz telo drži u stabilnoj ravnoteži, kako do bolesti ne bi došlo, pa je uobičajeno da se za akupunkturu koristi izraz preventivna medicina. To ne znači da je akupunktura samo alternativna medicina, iako je ona i to, već je nauka u punom smislu reči

Za razliku od zvanične, oficijelne, alopatske medicine koja se bavi lečenjem nekog organa, akupunktura se bavi otkljanjanjem uzroka bolesti ili problema. Tako ona ima značajno drugačiji pristup ljudskom telu koji se ogleda u posmatranju energetskih tokova tzv. meridijana na telu čoveka. Energetski tokovi – MERIDIJANI imaju jedinstvena pravila koja važe za sve ljude, kako na Istoku tako i na Zapadu.
Akupunktura je nastala na Dalekom Istoku pre više od 5.000 godina a danas je akupunktura sastavni deo savremene medicine skoro u celom svetu. Treba znati da studije akupunkture u Kini traju kao i studije zvanične medicine.

Bosonogi lekari. Kineski Žuti Car, zabrinut zbog velike smrtnosti stanovništva izdao je naredbu da se ljudsko telo sistematski ispita, kako bi se moglo lečiti. Na kažnjenicima i zločincima su ispitivali različite reakcije tela i to od površine kože pa prema unutrašnjim organima i pratili reakcije tela preko pulsa i raznih disajnih parametara te tako donoslili zaključke koji se i danas priznaju kao ispravni. Tako su otkriveni energetski putevi – meridijani i akupunkturne tačke na njima.

U Kini su se u to vreme medicinom bavili samo velikodostojnici, ali se znanje prenosilo i širilo, pa se narod počeo baviti ovom vrstom lečenja, a akupunktura postala narodna medicina. Ljude iz naroda koji su se njome bavili zvali su – bosonogi lekari.

SL 1 DD159492w

Tamoko Tanuma primenjuje japansku akupunkturu u Holističkom centru Balans Medika

Kontakt između mikro i makrokosmosa. Pošto su otkrivene akupunkturne tačke nastavilo se sa njihovim proučavanjem. Nakon dugo vremena došlo se do zaključka da se tačke međusobno povezane po meridijanima tj. energetskim kanalima, da su raspoređene anatomski i precizno po meri svakog čoveka.
Povezujući tačke i prateći njihove energetke tokove, zaključili su da svaki organ u ljudskom telu ima svoje merdijane i na njima tačke kojima se manipuliše određenom stimulacijom i tako se bolest leči ili sprečava.
Takođe su uvideli da ove tačke koje izlaze na površinu kože u stvari predstavljuju kontakt između čovekovog tela i njegovog okruženja, odnosno između mikro i makro kosmosa, da je čovek sastavni deo svega oko sebe, pa i kosmosa u celini u svoj njegovoj bezkonačnosti. Na osnovu ovakvih razmišljanja stvorena je čitava filozofija – TAOIZAM, čija teorija je polazna osnova za bavljenje akupunkturom.

Energije koje se prepliću. Prema ovoj teoriji mikro i makro kosmosom upravlja energija Qi – Či, koja predstavlja jedinstvo proisteklo iz dualizma. Prema ovoj drevnoj kineskoj filozofiji i kosmos i svet u njemu počiva na suprotnosti, odnosno na energijama koje se prepliću čineći ravnotežu koja je u stvari energija Či. Či se ispoljava u dva oblika plus JANG i minus JIN.
JIN i JANG se međusobno smenjuju, dopunjuju i prepliću čineći jedinstvo Či.
Či teče kroz meridijane, energetske tokove kojih ima 14, 6 (šest) sa leve i 6 (šest) sa desne strane, plus 2 (dva) meridijana koja idu sredinom tela i to po jedan sa prednje i zadnje strane tela.