zaboravljanje snova

Zašto zaboravljamo snove
OTPOR PSIHE KAO NAJČEŠĆI RAZLOG

Primer sna
Jasmina, 42 godine, lekar, psihoterapeut, pre nekoliko godina je počela sa privatnom lekarskom praksom ali još uvek nije zadovoljna svojim poslovnim rezultatima i brojem klijenata, sanja:
“Nalazim se u nekoj psihijatrijskoj ordinaciji i znam da nije moja. Imam utisak da sam u ordinaciji jednog od kolega koji takođe ima privatnu praksu, ali ga ne vidim. Prisutno je dvadesetak osoba koje su se okupile radi grupne psihoterapijske seanse. Znam da je to veliki broj ljudi za jednu psihoterapijsku grupu i čudim se tome. Međutim, u ordinaciju tada ulazi jedan, u realnosti, u javnosti veoma poznat psihijatar koga ja izuzetno cenim. Obraća se prisutnima i ja shvatam da se neće održati grupna psihoterapijska seansa već neko predavanje koje će održati ovaj ugledni stručnjak. U publici primećujem i moje dve koleginice, lekarke drugih specijalnosti sa kojima nisam u realnosti u dobrim odnosima i koje su pokazale ljubomoru u trenutku kada sam ja započela privatnu praksu. Time sam još više iznenađena njhovim prisustvom. Poznati psihijatar se obraća skupu i navodi četiri imena kolega koje najviše ceni i zbog kojih je i došao da održi predavanje o radu psihoterapeuta. Među tim imenima spominje i moje ime (ostala imena su mi nepoznata) i počinje da me hvali. Pohvale koje čujem mi prijaju ali, u tom trenutku, osećam kako mi u ustima ispadaju zubi i ja ih neopaženo stavljam u džepove jakne nadajući se da će, ukoliko ih sačuvam, stomatolog moći da ih vrati na mesto. Najviše me brine ispadanje prednjih zuba jer, razmišljam, kako ću se bez njih obratiti prisutnima. Ali, tu se san prekida.”

Komentar sna
Ugledni psihijatar je pred većim brojem klijenata nego što bi se očekivalo kada je grupna pshoterapijska seansa u pitanju, odao priznanje vašem radu (dakle, pred širokim auditorijem).
S obzirom da i u realnosti cenite njegovo mišljenje, moglo bi se shvatiti da vam nesvesna psiha odaje priznanje za vaš dosadašnji rad i da razlog nedovoljnom uspehu vaše dosadašnje prakse ne može biti vaša eventualna nestručnost, naprotiv. Dve koleginice koje su u publici a na javi vam nisu naklonjene, mogle bi se shvatiti kao ometajući faktori ali koji se nalaze u vama, gde vas sabotiraju kada je poslovni plan u pitanju.
Šta bi to moglo preciznije biti, saznaćete ako razmislite o negativnim osobinama koje one pokazuju na poslu a koje sigurno možete da odredite jer ste radile u istoj ustanovi. Ono što zamerate njima sigurno i vi ispoljavate na poslu iako toga niste svesni i te osobine mogu biti sabotirajuće za vaš poslovni uspeh. Najzad, ispadanje zuba se može shvatiti kao vaša nesposobnost da na poslu “grizete” odnosno da se upustite u malo bolju reklamu i borbu sa konkurencijom. S obzirom da vas posebno brine ispadanje prednjh zuba koji imaju veze sa estetikom, možda bi bilo dobro da poradite i na tom planu kada je u pitanju vaš odnos sa klijentima (na primer, urediti ambijent u kome primate klijente, bolje dizajnirati sajt, itd).
Trebalo bi da ovaj san bude ohrabrujući i da vas usmeri na ono na čemu treba da poradite u svom poslu.

Tekst: dr Mirjana Đurđević

Čitaoci snove mogu slati na e-mail drmirjana@antistresvodic.rs. Potpunu profesionalnu analizu snova zainteresovani mogu dobiti samo u ličnom kontaktu sa dr Mirjanom Đurđević, profesionalnim analitičarem snova (informacije na telefon 064/932 74 20, posle 14 h).

Pages: 1 2