zaboravljanje snova

Zašto zaboravljamo snove
OTPOR PSIHE KAO NAJČEŠĆI RAZLOG

Jedan od čestih problema sa kojim se susreću osobe koje obraćaju pažnju na svoje snove i želele bi da rade njihovu analizu, jeste zaboravljanje snova

Zaboravljanje snova se može posmatrati na nekoliko nivoa. Moguće je potpuno zaboravljanje kad osoba ima utisak da uopšte “ne sanja”, a to se može desiti kod onih ljudi koji ne obraćaju pažnju na snove misleći da oni nemaju nikakav značaj, ni vrednost. Druga mogućnost je da je osoba ranije pamtila snove ali je onda naišao period koji može trajati i veoma dugo a da uopšte nema snova. I ovde zaboravljanje može biti potpuno pa osoba ima utisak da “nije ništa sanjala” ili san brzo “odleti” po buđenju i često snevač ne može čak ni da nasluti kakvi su se sadržaji pojavili u snu.
Zaboravljanje snova može biti i naknadno, čak i posle intenzivnog razmišljanja snevača o snu i zbog toga treba uredno voditi dnevnik snova, redovno ih zapisivati i to čak i one upečatljive snove za koje se snevaču čini da ih nikada neće zaboraviti. Najčešće se radi o otporu snevačeve psihe iako je on nastao kasnije, pošto je san bio, u prvi mah, upamćen.

Otpor psihe, kao najčešći razlog zaboravljanja snova javlja se zbog neprijatnosti snevača da spozna i prihvati sadržaje i poruke koje mu putem snova šalje nesvesna psiha. kao i da se u tom trenutku angažuje na rešavanju postojećih konflikata i problema. Trenutna nespremnost njegove psihe za rad na sopstvenoj individualizaciji koči mogućnost i da se snovi pamte. U tom periodu je zaboravljanje snova veoma korisno jer na neki način čuva psihu od potresa koje bi mogla doživeti spoznajom nesvesnih sadržaja.

Zaboravljanje snova može nastati i zbog nekog vida zamora, iscrpljenosti psihe, ako je u prethodnom periodu, kroz rad na snovima ili na neki drugi način, snevač došao do dubljih uvida u svoje nesvesno a pogotovo ako je preduzeo i konkretne akcije na promenama, u realnom životu.

Iz sličnih razloga, nekada je zaboravljanje snova neka vrsta pripreme za nastanak sna sa veoma snažnom porukom koja će se uskoro javiti. To znači da trenutno psiha mobiliše sve postojeće snage na “pravljenje scenarija sna” i psihološki priprema snevača da te sadržaje prihvati.

Pages: 1 2