Vibracija je nova medicina
UMESTO PILULA, ZVUK KAO LEK

Kada je poslednji put neka lepa muzika ulepšala vaš dan? Bez obzira da li je tmuran ili sunčan, muzika će uneti lepotu u svaki trenutak. Zato, pokušajte da se povežete sa onom koja vam prija – već sada

Poznato je da muzika može da leči, a neki naučnici su još u prošlom veku otišli i korak dalje.
Izraz sajmatiks (Cymatics) je skovao švajcarski lekar, umetnik i istraživač Hans Dženi (Hans Jenny) opisujući fenomen akustičnog efekta zvučnog talasa. Dženi je stvorio tehnologiju koja je omogućavala da se vibracije materijalizuju, tj. da se pretvore u sliku i budu vidljive.

Povratak na vibraciju zdravlja. Ovaj naučnik je verovao da je evolucija proces koji stvaraju male vibracije i predvideo da bi bilo moguće lečenje zvukom ako bismo razumeli jezik vibracija našeg tela. S druge strane, ako bismo na neki način mogli da čujemo jedinstven zvuk svake od naših ćelija, organa ili tkiva kad su zdrava, mogli bismo da ga reprodukujemo onda kada je telo bolesno kako bismo ga ponovo vratili na vibraciju zdravlja.
Šezdesetih godina, dr. Piter Gaj Meners (Peter Guy Manners) je radio sa Dženijem na primeni sajmatiksa u medicinske svrhe. Dr. Manners je bio priznat u celom svetu kao pionir u bio-magnetskoj medicini. Neumorno je radio na pravljenju muzičkog kataloga naših tela, i stvorio mašinu za prenos naučno usklađenih vibracija koje isceljuju telo.

vibracije
Lečenje zvukom možda nije tako daleka budućnost

Nova vrsta lečenja. I nakon smrti njihovih osnivača, sajmatiks i istraživanja koja je pokrenuo Gaj Meners nastavila su da se popularišu širom sveta. Da li je blizu trenutak kada ćemo umesto da odemo u apoteku po tablete, skoknuti do Sajmatiks studija kako bismo dobili vibraciju kao lek? Zamislite kako bi to izgledalo.

Pages: 1 2