Naslovna / Otvoreni um / Antistres kalendar / SVETLOSNA KOZMETOLOGIJA
Udruženje “Reiki Srbije”, Katanićeva 7, I sprat, Beograd
25. jun od 10 do 20h
SVETLOSNA KOZMETOLOGIJA Udruženje “Reiki Srbije”, Katanićeva 7, I sprat, Beograd 25. jun od 10 do 20h

SVETLOSNA KOZMETOLOGIJA
Udruženje “Reiki Srbije”, Katanićeva 7, I sprat, Beograd
25. jun od 10 do 20h

Svetlosni Kozmetolog je profesija Novog Doba.
Metoda efikasne, neinvazivne regeneracije i podmlađivanja na ćelijskom nivou, na nivou DNK i na spoljašnjem nivou.
Uslov za upis na obuku ne postoji.

Plan seminara:
• O metodi. Svetlosni kristali – formule pokretanja energije. Razvoj veštine rada sa svetlosnim energijama. Rad na sebi. Spoljašnje i duboko podmlađivanje za sebe i za druge ljude (klijente).
„Svetlosni kozmetolog” kao pomoćna isceljujuća metoda.
• O tehnici „Ujedinjena čakra”. Inicijacija.
• O tehnici „Vaznesenje 999”. Inicijacija. Za praktičare, koji su prošli obuku „Vaznesenje 999” – praktikovanje tehnike „Ujedinjena čakra”.
• O tretmanu „Svetlosne kozmetologije” za sebe.
• O tretmanu za druge ljude (klijente).
• Rad na daljinu.
• Pravljenje dopunskih sredstava. Energetski rad s kremama i s vodom.
• Praktični rad. Izvođenje tretmana „Svetlosne kozmetologije”.
• Dodela sertifikata.

Seminar održava: Margarita Milenković, Reiki Master-učitelj

Na kraju seminara dobija se: Sertifikat, priručnik i specijalni CD za energetsku pomoć tokom izvođenja.
Za prijavljivanje i za sve dodatne informacije, molimo vas da kontaktirate organizatora udruženja, Reiki Master-učitelja Aidu Kamberi, na telefon: 065/905-22-22 (radnim danima od 10 do 20 časova) ili na e-mail adresu: aida@reiki.rs

O metodi „Svetlosna kozmetologija”
Došlo je vreme u kojem mi sve više osećamo aktuelnost novih zaduženja i profesija Novog Doba. Profesija koje nose u sebi apsolutno novi sadržaj i novi pravac u našim delima i pogledima na određene procese i dešavanja.
Svetlosna kozmetologija (kao i Svetslosna Ishrana) jedna je od energetskih tehnologija Novog Doba. Kao metoda je bila sistematizovana 2007. godine od strane tima nemačkih i ruskih specijalista duhovno energetskih metoda, na čelu sa Reiki Učiteljem i vrsnim medijem s dugogodišnjim iskustvom – Sabinom Sangitar Venig.
Svetlosna kozmetlogija nije samo efikasni neinvazivni način podmlađivanja i opšteg ozdravljenja. To je, takođe, i profesija Novog Doba, kojom može ovladati svako bez izuzetka, i sve što je potrebno, to su: volja, želja, i redovni praktični rad – na početku pre svega na sebi.
Svetlosna Kozmetologija je unikatni način isceliteljstva, tokom kojeg „kozmetolog” ne preuzima na sebe starost i bolesti klijenta, nego se sam isceljuje i podmlađuje zajedno sa njim, jer neminovno dolazi do duhovnog rasta, pročišćenja i podizanja nivoa svesti, a time i transformacija.
Nakon tretmana, ili autotretmana, osoba oseća mir, zadovoljstvo, oseća u sebi Božansko Blaženstvo, a često ima osećaj ispunjenosti Ljubavlju, kao da je bila zagrljena, kao malo dete od strane svoje majke.
Osoba postaje lepša, zdravija i bolja u svako smislu.
Svetlosna Kozmetika se smatra jedinim sigurnim putem borbe sa starenjem, jer u ovom slučaju, isceljujući uticaj se vrši na uzrok, a ne na posledicu. Vreme počinje polako da se kreće s osećajem “kao ka unazad”.
Visokofrekventni Svetlosni Kristali (simboli) podmlađuju i iznutra i spolja. Koža postaje glatka i baršunasta, vezivna tkiva jačaju i regenerišu se, organi se isceljuju i podmlađuju.
Nakon svakog tretmana osoba ne samo što postaje mlađa i lepša, korak po korak dolazi do unapređenja zdravlja i duhovnog rasta. Pod uticajem Svetlosnih Kristala, dolazi do postepenog, ali sigurnog procesa tokom kojeg se genetski sistem ponovno kodira na novi način, a virus starenja podvrgava se isceljenju. Usled svega toga, proces starenja se usporava i zaustavlja, a kasnije se kreće u obrnutom smeru, tj. uključuje se proces podmlađivanja.
Svako, ko je prošao makar jedan tretman, ili autotretman, Svetlosne Kozmetike, odmah oseća na sebi uticaj Božanske energije, jer nakon tretmana dolazi do osećaja spokojstva, bezrazložne sreće i radosti.