Naslovna / Otvoreni um / Alternativni izbori / Sve što (ni)ste znali o Ajurvedi
KAD SU DOŠE U RAVNOTEŽI
Sve što (ni)ste znali o Ajurvedi KAD SU DOŠE U RAVNOTEŽI

Sve što (ni)ste znali o Ajurvedi
KAD SU DOŠE U RAVNOTEŽI

Ajurveda je drevna indijska medicina, koja se kontinuirano primenjuje više od 5 000 godina. Uči nas kako da, vodeći računa o mentalnom, telesnom i socijalnom aspektu naše ličnosti, ali i aspektu vremena i prostora u kome živimo, nađemo svoj put i dostignemo svoju ravnotežu

Ajurveda nas upoznaje sa suštinskim zakonitostima prirodnih procesa i pomaže da, usklađivanjem našeg bića sa prirodom i njenim ciklusima, lagano i jednostavno, unapredimo i poboljšamo ne samo svoje zdravlje, već i svoj celokupni život.
Danas se, Mahariši Ajurveda, na zadovoljstvo mnogih, primenjuje u razvijenim državama širom sveta, a zahvaljujući odluci Ministarstva zdravlja, spada u grane tradicionalne medicine koje se legalno primenjuju i u našoj zemlji.

Suština Mahariši Ajurvede zapravo nije borba protiv bolesti, već podizanje odbrambenih kapaciteta našeg celokupnog bića do nivoa koji mu omogućava da ostane imun na različite štetne agense, koji se nalaze svuda oko nas. To se postiže konstantnom težnjom ka uspostavljanju dubokog sklada između duha, tela i osećanja i dostizanjem unutrašnje ravnoteže.

Prema Mahariši Ajurvedi, sav živi i neživi svet sačinjen je od tri osnovna principa koji se nazivaju Vata doša, Pita doša i Kafa doša. Ovo su tri najbitnija pojma na čijim karakteristikama se zasnivaju, kako postavljanje dijagnoze i terapija, tako i izbor preventivnih mera za svaku osobu pojedinačno. Sve što je u nama i oko nas, možemo predstaviti pomoću ova tri pojma.