Naslovna / Važno mi je / Karijera i novac / Strahinja Trifunović, NLP master
NAUČITE KAKO DA POSTAVITE SVOJ CILJ
Strahinja Trifunović, NLP master NAUČITE KAKO DA POSTAVITE SVOJ CILJ

Strahinja Trifunović, NLP master
NAUČITE KAKO DA POSTAVITE SVOJ CILJ

Da li možemo da menjamo detalje cilja u hodu?
– Da, naravno. Dešava se da kada zapisujemo cilj ne zapišemo sve što smo mislili ili zapišemo sve što smo u tom momentu isprojektovali u glavi. Nakon par dana ili meseci dešava se da se setimo baš dobre dopune ili da nakon čitanja uvidimo da bismo nešto mogli bolje da zapišemo kako bismo našem mozgu dali još jasniju sliku, odnosno instrukciju. Zato i čitamo naše ciljeve i dopune su uvek dobrodošle jer je bolje i PROMENITI cilj nego forsirati onaj koji nije u potpunosti u skladu sa našim željama. Moja preporuka zato jeste da ciljeve uvek pišete u sveskama A4 formata gde ćete jednom cilju posvetiti uvek barem dve A4 stranice, kako biste uvek imali mesta da nešto dopunite, promenite i sl. Naravno, i ostali formati su u redu, šta kome više odgovara.

Gde su najčešće zamke u određivanju cilja?
– Najčešća zamka jeste mešanje pojmova ZADATAK i CILJ. Ljudi ne razlikuju zadatke od ciljeva, pa se veoma često dešava da zadatke postave kao ciljeve. Kao rezultat toga pojavljuju se najčešće dve situacije:
1. kada se zadatak postavljen kao cilj ostvari, ljudi često uviđaju da to nije bio cilj, već da je to bio samo jedan od zadataka koji ih vodi ka cilju.
PRIMER: Jedna osoba je postavila cilj da želi da nauči španski jezik. Kada se to ostvarilo, ona nije imala osećaj zadovoljstva i sreće jer je to bio samo zadatak ka njenom cilju. Njen cij je u stvari bio preseljenje u Barselonu a jedan od zadataka jeste da tečno govori španski jezik.
2. kada se zadatak postavljen kao cilj ostvari bez velikog napora i prilično brzo, tada možemo stvoriti POGREŠNA OČEKIVANJA da ćemo svaki zadatak rešiti bez puno ili možda čak ikakvog napora.
To jednostavno nije istina – ne možemo očekivati da se time što smo ispisali cilj naš deo posla završava, to je tek početak. To je početak koji pravi veliku razliku u odnosu na ljude koji i nemaju napisane ciljeve.

2

Najčešća zamka u određivanju cilja je mešanje pojmova zadatak i cilj

Kako da znamo da smo na pravom putu u ostvarenju cilja?
– Prilikom postavljanja ciljeva potrebno je da odredimo jasne kriterijume, odnosno merila koja će nam ukazivati da li smo na pravom putu ka ostvarenju cilja ili ne. Na takav način znamo da li treba i dodatno da reagujemo i menjamo nešto, i koliko. Ovo se posebno odnosi na to kada postavljamo dugoročne ciljeve na pet ili više godina. Tada je potrebno da imamo napisane i PODROKOVE. Šta to tačno znači?
PRIMER: Dva drugara su pre godinu dana otvorila firmu, njihov cilj je bio da za pet godina njihova firma svakom od njih dvojice donosi po 35000 EUR-a godišnje, a da već u prvoj godini imaju neto profit od 10000 EUR-a. Tako je petogodišnji cilj (35000 EUR) podeljen na 5 godišnjih ciljeva i tzv. 5 stanica na kojima mogu da provere koliko su blizu odnosno daleko ka ostvarenju cilja. Kao jedan od dokaza za to naravno jeste bankovni izvod sa željenom svotom. Međutim, oni su čak svoj cilj za prvu godinu poslovanja napisali tako što su opisali prostor u kome proslavljaju godišnjicu postojanja firme sa brojnim kooperantima, klijentima, prijateljima, saradnicima itd. Sve su opisali do detalja. Na taj način su imali jasan dokaz da su postigli cilj za prvu godinu, koji je jasno merljiv i konkretan jer, naravno, ne bi mogli da prave proslavu da firma ne posluje pozitivno.