Potpuno svoja i u svojoj koži TEHNIKE VIŠEG JA

Potpuno svoja i u svojoj koži
TEHNIKE VIŠEG JA

Kako se povezujemo sa našim Višim Ja?
– Iako zvuči jako dramatično, povezivanje sa Višim Ja je jedan jako jednostavan proces i ako samo “ulazim u polje da bih dobila odgovore”, onda sam opuštena i prepuštena. No, za vreme rada sa klijentima i grupama, dolazi do našeg međusobnog povezivanja i u tom zajedničkom prostoru vidim, čujem i osećam na čemu treba da radimo, koje blokade čistimo i šta treba da aktiviramo. To je jedan sveti prostor u kojem se nalazim u stanju aktivne opuštenosti i koje mi tek po završetku rada donosi duboku zahvalnost, sreću i ispunjenost, jer iskusim koliko smo povezani, koliko ne znamo da smo sveti i koliko smo isti u ZAJEDNIČKOJ MAGIJI.

slika 1

Povezivanje sa Višim Ja nam je na raspolaganju u svakom momentu, ako znamo kako da se “priključimo”

Šta se na praktičnom nivou može postići povezivanjem sa Višim Ja?
– Tehnike Višeg Ja su praktične kvantne tehnike koje osposobljavaju čoveka da svesno upravlja svojim životom. Pošto se tiču čišćenja blokada na 15 nivoa svesti i fizičkog tela, aktiviranja božanske energije i DNK, kao i praktičnim programom BOŽANSKE MANIFESTACIJE, moja mentorka Kizma Orbović predlaže naziv “15D Healing.” Ono što se ovim tehnikama može učiniti je sledeće:
Otklanjaju se blokade, štetne energetske konfiguracije i limitirajuća uverenja na svih 15 nivoa svesti, posle kojih se osoba oseća “lakše, slobodnije i poletnije.” Rezultat je stanje čistote uma i jasne vizije, kao i jačanje prirodnih talenata, zatim otvaranje novih mogućnosti u životu kroz kvalitetnije odluke i fokusiranu akciju. Kada se očistimo, iz našeg života ispadaju ljudi, situacije i mesta koja nam više ne odgovaraju, a na njihovo mesto dolaze ljudi, stvari i mesta koja nam omogućavaju život sa svrhom, podrškom i lakoćom bivanja.
– Otklanjanje nasleđenih blokada hiljadama godina unazad koje su nam došle u nasleđe preko morfogenetičkog polja od predaka i kolektiva.
– Otklanjanje neprirodnih energetskih konfiguracija u mozgu, srcu i levoj strani tela koji su zajednički svim ljudima, a koji izazivaju bolesti, nedostatak energije, nedostatak koncentracije i nedostatak motivacije.
– Aktiviranje organa, naročito žlezda na njihovu božansku frekvenciju.
– Otklanjanje UZROKA bolesti i poremećaja na energetskom 15D nivou.
– Upravljanje raspoloženjima, koje je osnova za upravljanjem životom.
Donošenje odluka koje su u skladu sa božanskim vremenom i božanskim poretkom stvari i samim tim od BOŽANSKOG podržane.

Vanja Bokun Popović stiže u Beograd krajem meseca gde će 28. februara održati predavanje na prvom regionalnom Festivalu o roditeljstvu RODITELJSTVO NOVOG DOBA sa temom – “Upoznajmo se sa tajnama Višeg Ja i otklonimo blokade bezuslovnoj roditeljskoj ljubavi” i učestvovati u panelu o uticaju interneta na povezivanje roditelja u zajedničkoj misiji koja će deci dati najbolju moguću osnovu za život.

Zabeležila: Jasmina Stefanović
Antistres misao