Naslovna / Otvoreni um / Bez granica / Naučno je dokazano da ljudi imaju
12 DODATNIH ČULA
Naučno je dokazano da ljudi imaju 12 DODATNIH ČULA

Naučno je dokazano da ljudi imaju
12 DODATNIH ČULA

Pored čula vida, mirisa, ukusa, dodira i sluha, naučnici su utvrdili da čovek raspolaže sa još dvadesetak dodatnih koja svakodnevno koristi a koja mu omogućavaju da bolje funkcioniše

Ravnoteža
Ovo je čulo koje nam omogućava da osećamo ravnotežu bez obzira da li smo u pokretu, da li menjamo pravac i smer, ili možda plovimo okeanom na brodu.

Percepcija
Jedno od brojnih čula koje se ne pominje u školi, predstavlja sposobnost svesnosti u vezi sa sopstvenim telom. Kako mišići reaguju sa ekstemitetima koji su povezani? Primer: Trezna osoba jednostavno može dodirnuti svoj nos ili glavu, a pod uticajem alkohola ista osoba lako može “promašiti” i umesto nosa, dodirnuti obraz, i sl.

Kinestezija
Zatvorite oči. Da li znate gde su vam ruke? Naravno da znate, jer vam ovo dodatno čulo omogućava da budete svesni svog tela. Dakle, ako su vam oči zatvorene, i podignete ruku, mišići ruke poslaće mozgu ovu informaciju.

Temperatura
Čulo koje nam pruža mogućnost da bez dodira osetimo da li je toplo ili hladno, kao kada stojimo pored vatre. Senzorni receptori mozgu šalju poruku koja upozorava na određenu vrstu temperature.

Bol
Ovo čulo nije ograničeno samo na spoljašnji bol izazvan dodirom, već se može osetiti i u unutrašnjosti tela.

Magnetno polje
Iako je sprovedeno nekoliko istraživanja u vezi ovog čula, još uvek nema “čvrstih” odgovora na pitanje kako ono funkcioniše. Osećaj za magnetna polja pruža nam osećaj smera, koji je kod ptica mnogo izraženiji.