Dr. Nada Kaiser i dr Vesna Danilovac

Dr. Nada Kaiser i dr Vesna Danilovac
NLP I NA GODIŠNJEM ODMORU

Mesto: Beograd – Sveti Petar kod Biograda
Datum: 26.2.2016. – 15.6.2016.

Akreditovani trening program Internacionalne Asocijacije NLP Instituta iz Berlina
Neuro Lingvističko Programiranje (NLP) nastalo je proučavanjem vrlo uspešnih poslovnih ljudi i razvilo se u nauku izvrsnosti. Posebnom metodologijom objašnjavaju se različitost ljudi u razmišljanju, osećanjima, izražavanju i ponašanju i uče načini razumevanja. Modeluje se izvrsnost kako bi se postigli vrhunski rezultati.

Treningom „NLP Practitioner” naučićete kako da primenom NLP-a (neuro lingvističkog programiranja) u različitim segmentima vašeg života, unapredite komunikaciju i ponašanje, ostvarite lične i profesionalne ciljeve, aktivirate i razvijete resurse koje posedujete i postignete viši nivo uspešnosti, sreće i zadovoljstva. Promeniće vaš ugao posmatranja i doživljavanja sveta. Stećićete različite veštine i naučiti alate, kojima ćete izgraditi dobre strategije primenjive u poslovnom i ličnom razvoju sa ciljem postizanje željenog.

Znanja koja se stiču
• Kako da postanete vrhunski komunikator
• Kako da unaprediti sopstvenu komunikaciju sa različitim tipovima ljudi.
• Postavljanje ciljeva i njihova sigurna relizacija
• Razumevanje različitih stilovae razmišljanja
• Buđenje snage uma i svih resursa koje posedujete
• Svesno korišćenje nesvesnih komunikacionih procesa
• Maksimalno izoštravanje čula
• Kako NLP veštine primeniti u marketingu, prodaji, rešavanju konflikata, pregovaranju, koučingu

Sadržaj edukacije:
Rapport – kako uspostaviti optimalan kontakt s drugom osobom, prilagoditi joj se i usmeravati. Način uspostavljanja mosta poverenja.
Kalibriranje – kako otkriti neverbalne signale drugih i kako ih koristiti za unapređenje komunikacije
Sidrenje – kako pritiskom na „pravo dugme“ uspostaviti kontakt s korisnim iskustvima i doživljajima iz prošlosti.
Ciljevi – kako pravilno definisati i ostvariti svoje ciljeve
Govorni modeli:
– Metamodel – pitanja pomoću kojih upoznajemo model sveta, način razmišljanja i doživljavanja druge osobe
– Miltonov model – jezik hipnoze ili kako govorom dopreti do podsvesti
Refraiming ili preuokviravanje – kako kreativno pristupiti situacijama i problemima, kako razviti mogućnosti za nova rešenja
Submodaliteti – strukture opažanja i subjektivnog doživljavanja
Strategije – kako upoznati i optimizovati lične strategije
Perceptivne pozicije – kako razmotiriti situaciju s više aspekata da bi se proširile mogućnosti delovanja
Score – model definicije simptoma, uzroka, cilja i resursa

Trening traje ukupno 18 dana. Edukacija je podeljena u dva bloka od 5 i 13 dana.

PRVI BLOK “NLP Comunication IN” traje 5 dana i održava se u Beogradu u dva modula u terminima:
Mesto održavanja: Nučićeva 4, I sprat, Matica iseljenika Srbije, Beograd

Prvi modul – 26.2. – 28.2.2016.
Petak (26.2.16.) od 17 – 21h, subota i nedelja(27.-28.2.16.) od 9 – 17h.

Drugi modul – 18.3. – 20.3.2016.
Petak (18.3.16.) od 17 – 21h, subota i nedelja(19.-20.3.16.) od 9 – 17h.

Cena ovog prvog bloka je 450 evra. Plaćanje prvog bloka obuke može se izvršiti u 4 rate.
• 1.02.2016. – Uplata avansa od 100 evra za rezervaciju mesta na treningu
• 26.02.2016. – uplata od 150 evra pre početka treninga
• 1.04.2016. – uplata od 100 evra
• 1.05.2016. – uplata od 100 evra
Uplatom od 250 evra stičete mogućnost pohađanja obuke. Licencirani sertifikat o završenoj obuci dobijate nakon uplate celokunog iznosa od 450 evra.

Sertifikat koji se dobija za ovaj nivo obuke je licencirani sertifikat “NLP Comunication IN”, NLP Instituta iz Berlina. Ova obuka je deo obuke NLP Practitioner.

DRUGI BLOK “NLP Practitioner”je nastavak prvog modula, traje 13 dana i održava se u Svetom Petru na moru, kod Biograda, u Hrvatskoj.

Drugi blok – 3. 6. – 15.06.2016.

Obuka i smeštaj je u vili Esperanca u Svetom Petru uz samu obalu mora sa sopstvenom plažom. Edukacije se odvijaju u Sali za edukacije i velikom vrtu vile. Smeštaj u dvosobnim i četvorosobnim apartmanima sa pogledom na more i za učesnike je gratis. Svaki apartman ima terasu, pogled na more,klimu, TV i mogućnost samostalne pripreme hrane (štednjak, posudje, frižider..). Ishrana i prevoz se organizuju individualno prema ličnoj želji.

Cena kompletnog NLP Practitioner je 1200 evra. Plaćanja obuke može se izvršiti u ratama prema navedenoj vremenskoj dinamici:
• 1.02.2016. – Uplata avansa od 100 evra za rezervaciju mesta na treningu
• 26.02.2016. – uplata 200 evra pre početka treninga
• 1.04.2016. – uplata 150 evra
• 1.05.2016. – uplata 150 evra
• 1.06.2016. – uplata 150 evra
• 1.07.2016. – uplata 150 evra
• 1.08.2016. – uplata 150 evra
• 1.09.2016. – uplata 150 evra

Uplatom od 300 evra stičete mogućnost pohadjanja obuke. Licencirani sertifikat o završenoj obuci dobijate nakon uplate celokunog iznosa od 1200 evra.

Sertifikat koji se dobijaju završetkom obe obuke: – DVNLP, HANLP, IN i ICI – međunarodno priznati sertifikati vodecih NLP asocijacija

REZERVIŠITE SVOJE MESTO NA VREME!
Prijave do 1.2.2016.

TRENERI EDUKATORI
Dr Nada Kaiser – psihoterapeut (ECP-europski certifikat za psihoterapiju) s 35-godišnjim iskustvom Life & Business Coach (DVNLP), docent na Univerzitetu u Stuttgartu i Nikaragvi (UCN) i međunarodni edukator.

Dr Vesna Danilovac je lekar i kouč. Sertifikovana od strane “International Association of Coaching” – Nemačka (2010.). Wingwave kouč (2008.) i trener za “Magic Words” (2011.) sertifikovana od strane Instituta “Besser-Siegmund” – Nemačka. NLP Master Trener, sertifikovana od DVNLP i ICI-a Berlin (2013.). Prvi je lekar Reiki terapeut u Srbiji (2009.). Praktičar je Kvantne Harmonizacije (2009.) i Theta Healinga (2010.). Sertifikovani je učitelj Autogenog Treninga po Shultzu (2013.). Predsednik je međunarodnih evropskih asocijacija IN-a i ICN-a za Srbiju.
Osnivač je Agencije “Spiritus movens”’.