SMEH

Mirko Vujić
KAKO SAM IZGUBIO SMEH

Naš sagovornik priča o tome kako je u jednom trenutku neprimetno “izgubio” smeh i kako je uspeo da ga povrati. Smeh sam po sebi ne može da bude jedina antistres terapija ali je neophodan začin…