Marko Brun Njegov galerijsko – životni stil

Marko Brun
Njegov galerijsko – životni stil

Osnivač, vlasnik i programski direktor galerije Štab iz Beograda i direktor preduzeća za art kon­salting Brun&Brun iz Beograda. u periodu od 2014. do danas, organizo­vao je preko 200 samostalnih i kolek­tivnih izložbi domaćih i stranih auto­ra. Marko Brun je i osnivač, suosnivač, urednik i pro­ducent više kulturnih manifestacija i festivala kao što su Balkanski art brut salon – Babs, Art dragstor, Let­nji salon galerije Štab, Vinski štab… Sarađuje sa mnogim kulturnim in­stitucijama, fakultetima, domaćim i stranim muzejima i umetničkim udru­ženjima. kao galerista i kolekcionar, ima direktnu saradnju sa najznačaj­nijim domaćim i regionalnim umetni­cima i kompletan uvid u domaće i re­gionalne savremene, underground i artbrut umetničke tokove i scene.

Galerija Štab ima iza sebe značajnih sedam godina rada. Kada bi mogao da iz­brojiš koliko si izložbi organizovao i postavio, koja bi to brojka bila?

Galerija je dosta godina pre zvaničnog otvara­nja i početka realizacije samog projekta nasta­jala u mojoj glavi kao logičan poslovni sled i na­stavak karijere u kreativnoj industriji. Još tada sam shvatio da imam neverovatnu mogućnost da spojim moj tadašnji posao sa dugogodiš­njim hobijem. Od početka projekta i nastaja­nja Galerije ŠTAB organizovao sam preko 200 izložbi. Moram napomenuti da sam u celoj ka­rijeri, pre početka rada galerije, organizovao još nekoliko stotina muzičkih događaja, koncerata, komercijalnih i nekomercijalnih umetničkih do­gađaja, kao i da sam osnivač i organizator ne­koliko festivala.

Marko Brun 1

Kako si odlučio da uđeš u svet umet­nosti, slika, fotogafija, skulptura?

U svet umetnosti sam ušao rođenjem i sada sam četvrta generacija naše porodice koja se bavi umetnošću. Moj sin je peta. Iako su u na­šoj porodici uglavnom muzičari, kao što sam i ja po vokaciji, većina njih su imali talente i sklo­nosti i ka ostalim vrstama umetnosti. Odrastao sam okružen slikama, skulpturama, raznim umetničkim predmetima i instrumentima. Me­đutim, odlasci kod pradede u slikarski atelje u Sežani u Sloveniji ostavili su u meni neizbri­siv trag i uticaj. I danas pamtim miris ateljea, uljanih boja i terpentina. Pradeda, slikar Janez Potočnik, bio je rođak i jedini učenik jednog od najvećih slikara sa ovih prostora, Ivana Groha­ra. Mislim da sam jednostavno dobio urođene predispozicije i da je moj život i rad u umetnosti bio neminovan.

U posao osnivanja i vođenja galerije sam ušao kao producent i kolekcionar, tako da se od sa­mog početka osećam „kao kod kuće“. Imam ogromnu sreću da se bavim poslom koji volim i zaista uživam u svakom novom radnom danu.

Piše: Anima Mundi
Foto: Nebojša Babić i privatna arhiva

Preuzeto sa sajta: Refresh Your Life https://ryl.rs/
Širi intervju možete da pročitate na linku: https://ryl.rs/njegov-galerijsko-zivotni-stil
Antistres misao