Naslovna / Kolumne / Jelena Stefanović / Magija i više od toga
Magija ljubavi i razumevanja
Magija i više od toga Magija ljubavi i razumevanja

Magija i više od toga
Magija ljubavi i razumevanja

Ne razumem, a vi?

Razmišljate li nekad o ovome ili ne stižete od gomile obaveza i rutine koja je preuzela kormilo nad brodom u kome se nalazite? I ima li mesta za razumevanje bilo koga, bilo čega, pa i nas samih dok nas melju očnjaci svakodnevice?

Mišljenja sam da posedujemo ogromne moći – moć kreacije i moć transformacije. To znači da možemo da stvorimo šta god poželimo, ali i da možemo da promenimo, odnosno transformišemo sve ono što nam se ne dopada ili nam više ne služi. A toliko puta sam tome posvedočila!

Koliko toga je uistinu moguće, ali nas tome nisu učili, nisu nam ni pričali, a pre svega – nisu nas osnaživali. Svaki pokušaj, svesno ili nesvesno, uglavnom je bio usmeren ka tome da budemo oslabljeni ili moguće je, ohrabreni – ali, opet u nečemu što će se po nas kad-tad pokazati kao destruktivno. Znate li zašto je to tako?

magija ljubavi

Nekada davno, daleko kroz vreme koje je sad već nepojmljivo našem umu, imali smo nameru da se spoznamo na drugačiji način – kroz dualnost, polaritete i suprotnosti. Konačni cilj je bio ekspanzija, doprinos jedinstvenom informacionom polju i širenje između kontrasti kako bismo pojmanjem onog što nismo još jednom sebi potvrdili šta je to što Jesmo. Pred takvom namerom, Izvor je omogućio baš takvo iskustvo.

Međutim, sada smo na pragu nečeg sasvim drugačijeg. Kada ekspanzija dođe do svog maksimuma u datom trenutku, jedini pravac kretanja je skupljanje, kontrakcija.