Naslovna / Otvoreni um / Alternativni izbori / Kruno Šunjić
Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem
Kruno Šunjić Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem

Kruno Šunjić
Upoznavanje sa našim unutrašnjim emocionalnim razvojem

Jeste li nekada razmišljali o tome zašto je važan naš lični razvoj? I koja je njegova svrha? Zbog čega se okrećemo tome onda kada se nađemo u situaciji da ne možemo dalje, ili ne možemo da pronađemo svoj unutrašnji emocionalni mir?

Kruno Šunjić je integrativni terapeut iz Zagreba koji će 19. juna u Hotelu Royal Inn u 18 časova održati besplatnu prezentaciju pod nazivom “Važnost i svrha ličnog razvoja” i predstaviti Centar za integrativni razvoj koji se bavi integrativnom psihologijom, telesno orijentisanom terapijom i ličnim razvojem, a za naše čitaoce je odgovorio na nekoliko pitanja iz ove oblasti.

Kruno Šunjić1

Šta polaznicima pruža Škola za integrativni razvoj i terapijski rad koju ćete predstaviti i koja od jeseni kreće sa radom i u Beogradu?

– To je četvorogodišnji program edukacije iz područja integrativne telesno orijentisane psihoterapije i duhovnosti i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Teorijski deo pokriva rani razvoj ličnosti, teoriju vezivanja, psihotraumu, nastanak karakternih odbrana, Neorajhijansku Core energetiku, duhovnu psihologiju po Pathworku, Masku, Niže Ja i Više Ja, mapu svesti po Ken Wilberu i druga najvažnija psihoterapijska područja.