Jesenji izazovi
Tuga zbog nedostignutog cilja

To precizno određivanje datuma je samo po sebi stresno i opterećuje. Plus, tu su i ostali i dobri i loši stresovi vezani za te neke datume, na primer novogodišnji praznici. Energija nam odlazi na mnogo strana i ne možemo lepo da se posvetimo cilju.

Napominjemo da je najbolje sa putovanjem ka cilju krenuti odmah danas, onoliko koliko i kako možemo, bez opterećivanja.

izazovi 2

Drugi čest problem je jasno određivanje koraka na putu ka cilju. Da, to preporučuju mnogi, posebno u knjigama i školama koje nam stižu iz SAD. Navodeći primere poslovanja u kompanijama, u kojima je to moguće. Ali, naš privatni život nije kompanija. A i da nam je cilj vezan za posao, za preduzeće, živimo u sasvim drugačijim okolnostima.

Može se desiti da ne možete da ostvarite svoj cilj ma šta radili jer se mesecima čekaju neki novi zakoni, ili su stari promenjeni tako da morate da menjate plan u celini. Recimo, imate viziju novog radnog mesta koje u stvarnosti postoji, ali ne možete da osmislite sve korake i vremenski okvir jer još nisu odredili potrebne kvalifikacije za tu poziciju, a preduzeće čeka dozvole koje kasne.

Zato je važno da budemo fleksibilni, spremni na promene plana i da ne krivimo sebe.

izazovi 3

Treće, pomenuli smo vremenski okvir. Datum kada projektujemo da smo ostvarili cilj stvara veliko razočaranje ako nije dobro odabran. I njega, kao i dan kada krećemo, obično određujemo po tuđim iskustvima i opštim pravilima, zaboravljamo da smo jedni drugima mnogo manje slični nego što mislimo.

Na primer, smršaću do godišnjeg odmora. Do 1. septembra ću naći novi posao. Udaću se do 30. rođendana.

Pages: 1 2 3