Engvin Sen Džust

Engvin Sen Džust
Više sile vajaju čovekov život

Engvin Sen Džust, američka psihoterapeutkinja, socijani traumatolog i konstelatorka, održaće serijal radionica na Balkanu pod nazivom ”Celovito lečenje u srcu prastare Evrope”. Planirano je da 10. septembra u Beogradu biti upriličena celodnevna radionica sa njom na temu: ”Bolest kao trauma i kako je isceliti”.

Kako je počela saradnja sa Bertom Helingerom, osnivačem Porodičnog Poretka i koliko je to uticalo na njen život, Engvin je na ovaj način započela svoju priču za Antistres vodič.

  • Decenijama sam bila uključena u rad na individualnoj traumi ali sve dok 1997. godine Bert Heligner nije doputovao u Kolorado, zapravo nisam mogla ni zamisliti da klinički metod može efikasno da se bavi i istražuje uticaje kolektivne traume na naš život. U to vreme je Bert Heligner i dalje nazivao svoje otkriće i rad na njemu – Porodični Poredak. Međutim, uskoro je iz našeg rada postalo jasno da iza porodičnih trauma  postoji kolektivna trauma te smo počeli nazivati ovaj rad Sistemskim Konstelacionim Radom. Imajući u vidu da sam ja istoričar sa velikim interesovanjem za socijalne trauma, zagrizla sam duboko i počela da istražujem ovaj metod za rešavanje pitanja koje utiču na stanovništvo van granica porodice.

Naša sagovornica se priseća da je počela da se fokusira na ono što Heligner zove “više sile” koja vajaju individualne živote, porodične sisteme, kao i one sisteme koji prevazilaze porodični okvir. Među ovim višim silama koje oblikuju čovekov život, nalaze se ratovi, periodi gladi, prirodne nepogode, politički prevrati, religijski sukobi, epidemije, seobe naroda, rasizam, borba među klasama, genocidi, kolonizacije i mnoge druge stvari.

Kako je taj put uticao na vaš lični život, na odnose sa drugima, kao i na vaše zdravlje?

  • Uticalo je na svaki deo mog ličnog i profesionalnog života, od osnovnog principa da je sve i da su svi povezani tokom proticanja vremena u prostoru. Posebno u zdravstvenom smislu. Iako sam studirala tradicionalnu medicinu (alopatsku), sada posmatram simptome kao poruke umesto kao uslovljenje koje bi trebalo da se eliminiše. Gledajući na život ovim sistemskim pogledom, simptomi i drugi oblici bolesti koji se javljaju kao problem često su samo simptomi nekog dubljeg ličnog života i problema čije korene pronalazimo negde daleko iza leđa učesnika, u ranijim generacijama njegove porodice.
Engvin 1
Ima trenutaka kada razni doživljeni stresovi posluže kao “pesak u školjci” koji se pretvori u biser

Zajedno sa svojim nemačkim kolegom (doktorom medicine dr. med. Karl-Heinz Rauscherom), Engvin proučava ove kolektivne prostore, a radove objavljuju, između ostalog i u časopisu “Polje koje zna” (The Knowing Field: Systemic Constellation Journal – theknowingfield@gmail.com ) ili na web stranicama kao sto su www.dr.rauscher.de ili www.acst-international.com.

Pages: 1 2