Naslovna / Otvoreni um / Bez granica / Stresne situacije su mogućnost da
ZAVRŠIMO SVOJE LEKCIJE
Stresne situacije su mogućnost da ZAVRŠIMO SVOJE LEKCIJE

Stresne situacije su mogućnost da
ZAVRŠIMO SVOJE LEKCIJE

Stalni stres je po bezbroj puta ponavljanim frazama renomiranih psihologa i stručnjaka o zdravstvu dobio epitaf “bolest današnjice”. Često degradiran kao “nuz-pojava modernog načina života”, što sa gledišta visoko-svesnih ljudi nije ni približno tačno jer je predviđen kao obavezan školski predmet u učionici Zemlje, u kojoj učimo da vibriramo ljubavlju u najtežim mogućim stresnim situacijama

Ispravni životni nadzori proizilaze, pre svega, iz razumevanja sopstvene svrhe i biti, uz poznavanje visoko-svesnog bića koje upravlja materijalnim odelom tela, koje skida i oblači po potrebi, da bi naučilo vitalnu lekciju višeg stepena ljubavi u jako teškim, skoro nemogućim uslovima baš ovde i sada na maloj blistavoj, toliko raznovrasnoj i zanimljivoj planeti Zemlji. Iz ovog razloga možemo uporediti život sa video igricom za anđele, koji posle buđenja svesti dobijaju viši stepen razumevanja, tako da pri sledećem poduhvatu stvaranja ne ponove iste greške.

Stresne situacije su način da kroz ponovljeni patern shvatimo, kasnije i raščistimo sve negativne nadzore, predrasude i da neznanje koje unutar nas odjekuje ni malo privlačnim strahom iskorenimo sveznanjem srca, da povratimo prirodni protok ljubavi, koji doziva sretan i produktivan život. Pre svega je potrebno dosegnuti osnovno shvatanje da svaku stresnu situaciju direktno uslovljavaju naša negativna uverenja i da će se izvan nas desiti sve ono u šta smo uvereni. Zato kada se sledeći put nađete u stresnoj situaciji, uz destruktivne, namrgođene ljude, koji vam nešto zameraju, zahvalite im na prilici da okončate svoje predrasude i strahove, kao i da izmenite negativna uverenja, pre svega kroz razumevanje da niko ne zamera drugima, ukoliko ne osuđuje sebe zbog istih grešaka. Takođe je potrebno shvatiti da se samozameranje tuge pretvara u destruktivni bes, nameren da povredi druge i na naopak način olakša sebi, radije nego da izmeni krute nadzore, ili još uvek i nije u mogućnosti to da učini, jer kasni sa evolucijom u viši oblik sebe. Zato ne zamerajte, već unapred opraštajte; to je uostalom Božanski način i približiće vas VAŠEM IZVORNOM OBLIKU, otkljucavajući silu moći koja spava u vama.

Svi želimo isto, sretan život pun zanimljivih situacija, proživljen u zdravlju ne samo nas već i nama najdražih. Imamo i potebu za konstantnim usavršavanjem i kreativnim stvaralaštvom, koje prati naš unikatni potencijal. Želimo da prenesemo svoje znanje, ali da bismo ostvarili svoje osnovne potrebe ključna je izmena negativnih uverenja. A zatim da brigu o zdravlju, kreativnom impulsu, orjentaciji i opredeljenju, uz vođstvo prepustimo izvoru života.
Uvek imajte ne umu da menjajući sebe menjamo spoljašnji svet, tako što privlačimo pozitivnom vibracijom sve ono što će nas usrećiti.
Stresne situacije su mogućnost da završimo svoje lekcije i trijumfujemo nad negativnom iluzijom straha, koju tada efektivno živimo.

Tekst: OrbisErihtru (Goga Vujčin Pavličić)